Opinie Gemeentelijke rekenkamers verstoppen zich

0

Het is opvallend hoe groot de verschillen tussen de gemeenten en hun rekenkamer(commissie)s zijn in uitvoering, professionaliteit, presentatie en continuïteit.


– COLUMN –

Met grote moeite heb ik mij door de informatie op de gemeentelijke websites heen geploeterd. Als opdracht in mijn functie als informatiemanagement trainee wilde ik meer te weten komen over de gemeentelijke rekenkamer(commissie)s. Op die manier vielen mij, als relatieve buitenstaander, enkele zaken op. De taken die de rekenkamers moeten volbrengen, “doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatig onderzoeken”, worden door allen prominent verkondigd, maar de invulling die hieraan wordt gegeven is in vele gevallen op z’n zachtst gezegd onduidelijk. De presentatie van de informatie aan de burgers is hierbij het belangrijkste punt van mijn verbazing.

Vastgesteld in één van de rapportage- en vastleggingverplichtingen van de rekenkamer(commissie)s, is dat zij voor 1 april een verslag van haar werkzaamheden opstellen over het afgelopen jaar. Voor 10 van de 44 grootste rekenkamer(commissie)s is er tot op heden nog geen jaarverslag van 2011, jaarplan voor 2012 of onderzoeksagenda gepubliceerd op de gemeentelijke website. In deze gemeenten is het dus moeilijk om een goed beeld te krijgen van het beleid van deze rekenkamers en de onderzoeken die zij nog gaan uitvoeren.

Het lijkt alsof de burgers slechts inzicht kunnen krijgen in de doelmatigheid, doeltreffendheid en het rechtmatig onderzoeken van hun gemeentelijk bestuur door een lijst met afgeronde onderzoeken door te bladeren. Deze zijn overigens pas te vinden als je diep in de subpagina’s van de gemeentelijke websites bent gedoken. De verschillen in informatievoorziening zijn vooral groot tussen de grootste en minder grote gemeenten. Mijn vraag hierbij zou zijn of de grootte van de gemeente de professionaliteit van de presentatie van de verrichtingen bepaalt? Is de toegankelijkheid van de gegevens op de openbare gemeentelijke websites gerelateerd aan de grootte van de gemeente?

Mijn inziens valt er nog veel te verbeteren voor de gemeentelijke rekenkamer(commissie)s van de grootste gemeenten van Nederland. Als burger is het regelmatig een uitdaging de juiste informatie te vinden. De gemeentelijke websites zijn dikwijls onoverzichtelijk. Is het daarom niet belangrijk om de toegankelijkheid van de rekenkamer(commissie)s te vergroten door meer nadruk te leggen op transparantie? Is het voor een rekenkamer(commissie)s niet goed om meer nadruk te leggen op expliciet en openlijk rekenschap afleggen? In Nederland staat een grote decentralisatie voor de deur. Gemeenten krijgen hierin meer taken en verantwoordelijkheden. Een groter vertrouwen in de gemeente is hierbij van groot belang. Ik denk dat gezien het huidige proces van decentralisatie, het daarvoor benodigde vertrouwen in de gemeentelijke financiële verantwoording wellicht nog belangrijker is geworden.


Over de auteur:

Cleo van Engelen is trainee bij PBLQ Hec

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden