Gemeenten stemmen massaal voor Klimaatakkoord

1

Het Klimaatakkoord krijgt groen licht van het lokale bestuur, maar het kabinet moet nog wel met financiële garanties komen. Dat bleek vrijdag tijdens een ingelaste vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die voor een groot deel over dit onderwerp ging.

Ruim 99 procent van de stemmen in de vergadering was voor het akkoord, zoals geadviseerd door het VNG-bestuur (pdf). Daarbij wordt wel kritisch gekeken naar het Rijk. Zo moeten er ‘harde en concrete financiële randvoorwaarden’ over de uitvoering komen. Lang niet alle gemeenten zijn er gerust op dat Den Haag ‘boter bij de vis levert’, gelet op de recente ervaringen met de decentralisaties. Nunspeet en Noord-Beveland stemden tegen.

Regierol: van het gas af

Bij het Klimaatakkoord komt niet zozeer de bevoegdheid als wel de ‘regie’ voor een groot deel op het bord van gemeenten. Zij moeten ervoor zorgen dat bewoners en bedrijven van het gas af gaan, wat een belangrijk onderdeel is van het akkoord. De VNG sprak eerder van ‘een uiterst ingrijpende, complexe en omvangrijke opgave’. Dit vraagt om wettelijke instrumenten, die in het akkoord worden toegezegd. Daarnaast moet het Rijk dus met geld over de brug komen.

‘Opvolger’ van Klimaatakkoord

De breed gesteunde motie hierover (pdf) stelt dat nu nog ‘onzeker is hoe de extra kosten voor de uitvoering van het Klimaatakkoord door gemeenten er na 2021 uitzien’. Het financiële plaatje bij de wetgeving die gemeenten hiertoe verplicht, moet helder worden in ‘een opvolger van Klimaatakkoord’. Gemeenten willen dit beeld compleet hebben in juni volgend jaar. Dan volgt een nieuwe beoordeling of dit genoeg is ‘om aan de inhoudelijke afspraken te kunnen voldoen’.

Wel echt beginnen

Dat klinkt als een ‘mits’, maar: dat is het niet helemaal. Gemeenten gaan wel echt beginnen met de uitvoering. Voorstellen die zouden zorgen voor verdere vertraging werden tijdens de vergadering naar de prullenmand verwezen. Volgens de VNG betekent de motie voor het klimaatbeleid ‘van start gaan met de afspraken uit het Klimaatakkoord, maar ruimte houden om het tempo aan te passen op basis van het al dan niet komen tot goede interbestuurlijke afspraken op de nog openstaande randvoorwaarden’.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

1 reactie

  1. Avatar

    Alweer een super slecht advies en akkoord van de VNG. Geen enkele harde toezegging van het kabinet. Dus na 2021 gaat iedereen weer zeuren en wijzen naar het kabinet, terwijl de VNG akkoord is gegaan. Wanneer gaat de VNG zich nu eindelijk als een echte onderhandelaar opstellen? Zwak, zwak, zwak.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden