Gemeenten verantwoordelijk voor kwaliteitsbeleid Wmo

0

De nieuwe Wmo zal meer nadruk leggen op eigen inzet van burgers, het conceptwetsontwerp introduceert het begrip ‘maatwerkvoorziening’ in plaats van compensatieplicht.

Kernvraag voor de VNG is of gemeenten met de nieuwe wet de noodzakelijke keuzes kunnen maken, gelet op de grote bezuinigingen vanaf 2015.

Aanleiding voor de nieuwe Wmo is de transitie van AWBZ-taken naar gemeenten per 1 januari 2015. De VNG heeft via een consultatieronde gereageerd op het conceptwetsontwerp. en hierover een bestuurlijk overleg met staatssecretaris Martin Van Rijn.

Met hem is afgesproken dit de komende jaren gezamenlijk te volgen. Mocht na verloop van tijd blijken dat de wet tekort schiet en financieel niet beheersbaar is, dan zal het Rijk met gemeenten naar oplossingen zoeken.

Overgangrecht
Het wetsvoorstel voorziet in overgangsrecht voor bestaande cliënten (AWBZ én Wmo). De VNG heeft grote twijfels bij de uitvoerbaarheid hiervan en voorziet grote financiële risico’s voor gemeenten. De VNG heeft met de staatssecretaris afgesproken gezamenlijk naar mogelijkheden te zoeken om het overgangsrecht uitvoerbaarder en minder risicovol te maken.

De VNG wil dat gemeenten generieke afspraken kunnen maken met aanbieders over het aanbod (en dus niet alle overgangscliënten individueel hoeven te herbeoordelen). De staatssecretaris en de VNG hebben afgesproken dat het overgangsrecht voor huidige Wmo-cliënten een verantwoordelijkheid van gemeenten zelf wordt.

Kwaliteit

Gemeenten moeten primair verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van ondersteuning. Het conceptwetsvoorstel komt hieraan onvoldoende tegemoet. De wet richt zich bij kwaliteit uitsluitend op de aanbieders van ondersteuning, en er is sprake van landelijke standaarden.

Volgens de VNG moet de wet gemeenten juist de opdracht geven wettelijke kwaliteitsuitgangspunten lokaal te vertalen naar concrete eisen aan voorzieningen, aanbieders en werkprocessen. De staatssecretaris hecht veel waarde aan de verantwoordelijkheid van gemeenten voor het kwaliteitsbeleid en sprak uit dit zo op te zullen nemen in het concept wetsvoorstel.

Pgb
Het concept wetsvoorstel voorziet in een geclausuleerd recht op een (persoonsgebonden) budget. De VNG kan hiermee leven, en overlegt met Per Saldo en VWS over een goede definiëring van de voorwaarden.

Het wetsvoorstel verplicht gemeenten de uitvoering van pgb’s onder te brengen bij de Sociale Verzekeringsbank. De VNG is tegen deze gedwongen winkelnering, die lokale vormgeving van het pgb tegenwerkt. Het huidige systeem (contract met SVB op vrijwillige basis) werkt bovendien naar volle tevredenheid.

Draagkracht
Het wetsontwerp voorziet niet in mogelijkheden tot het betrekken van financiële draagkracht van cliënten (afgezien van de eigen bijdrage). De VNG wil dat gemeenten bij voorzieningen als woningaanpassingen en hulpmiddelen de draagkracht kunnen meewegen. Nu zijn gemeenten verplicht dure woonvoorzieningen (zoals trapliften) aan te brengen in hypotheekvrije woningen. De staatssecretaris zegde toe de mogelijkheden voor een specifiek regime van eigen bijdrage voor woningaanpassingen en hulpmiddelen nader te zullen onderzoeken.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden