Model sociaal statuut voor gemeenten beschikbaar

0

Op verzoek van medewerkers en hoofden P&O van gemeenten heeft het College voor Arbeidszaken een model sociaal statuut opgesteld.

Hierin staan onder meer  de nieuwe afspraken over de ‘Van werk naar werk-begeleiding’ bij reorganisatie. Het model sociaal statuut is bedoeld als een handreiking die gemeenten kunnen gebruiken voor het lokale overleg met de bonden over een nieuw sociaal statuut.

Een paar in het oog springende kenmerken van het Model Sociaal Statuut:

  • Paragraaf 5 van hoofdstuk 10d CARUWO is geïncorporeerd in het sociaal statuut, zodat toekomstige wijzigingen daarin bij overname van dit model automatisch doorwerken in het sociaal statuut
  • Voor de vaststelling van de plaatsingsvolgorde, c.q. ontslagvolgorde, is aansluiting gezocht bij het afspiegelings- en ancienniteitsbeginsel uit het private arbeidsrecht (Ontslagbesluit)
  • Voor de toepassing van het afspiegelings- en ancienniteitsbeginsel wordt het begrip ‘uitwisselbare functie’ gehanteerd.
    Vanaf het moment van boventalligverklaring kunnen medewerkers worden herplaatst in een passende functie zowel binnen als buiten de organisatie
  • Om in een vroeg stadium mobiliteit van medewerkers te stimuleren kunnen mobiliteit bevorderende maatregelen en voorzieningen ook in de periode vóór de feitelijke reorganisatie worden getroffen.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden