26 Actiepunten voor raadsleden

0

Over meer dan 95 procent van de budgetten voor nieuwe taken wordt regionaal besloten. Gemeenteraden staan erbij en kijken ernaar, is de conclusie. “Het gevolg: wachtlijsten of miljoenentekorten.”

De gemeenteraad van Overbetuwe heeft amper invloed op de transitie van  nieuwe taken naar de lokale overheid, concludeert het onderzoek van de Rekenkamercommissie (zie bijlage).

De inkoop van de Jeugdzorg en de Wmo is een klus voor de regio, met de grote gemeente Arnhem aan het roer.”Dan is het uiterst belangrijk dat de raden daar bovenop zitten en inhoudelijke en financiële kaders stellen”, zegt voorzitter Frits van Vugt van de commissie.

[([003_rb-image-1621382.jpeg])]

Eerder verschenen:

‘Visieloze transities door technocratische politici’

Raadsleden van buurgemeenten als Overbetuwe staan aan de zijlijn, is de conclusie het onderzoek. Het vaak genoemde democratische gat is hiermee helder in kaart gebracht. Het regionale samenwerkingsverband van twaalf gemeenten heeft de zorg vrij efficiënt ingekocht, maar dit wel zonder invloed van raadsleden. Is dit onvermijdelijk? Nee, stelt de voorzitter de commissie.

“Raadsleden moeten afwegingen maken over de zeer grote financiële risico’s die bij de transities horen”, zegt Van Vugt. “De kans is bijvoorbeeld groot dat er veel meer zorgafname blijkt te zijn dan er financieel beschikbaar is, terwijl de contracten amper bijstellingsmechanismen kennen. Het gevolg, in het uiterste geval: miljoenentekorten per gemeente, dan wel lange wachtlijsten voor hulpvragenden.”

Actiepunten
De 26 actiepunten op pagina 41 van het rapport (bijlage) is alvast een indicatie dat er nog veel moet gebeuren. Dit op de korte termijn, tot de deadline van 1 januari 2015, maar ook zeker in dat transitiejaar zelf. “De Rekenkamercommissie vraagt aandacht voor deze lange lijst met voorgenomen acties, die de nodige ambtelijke capaciteit en bestuurlijke betrokkenheid zullen eisen”, staat in het onderzoek.

“Is hier capaciteit voor, worden er tijdig planningen gemaakt inclusief afspraken met derden? En wat is de rol van de gemeenteraad hierbij?”

Sluitende afspraken
Van Vugt geeft nog een voorbeeld van de noodzaak tot actie te komen. “Als er nu geen sluitende afspraken worden gemaakt met zorgaanbieders over het monitoren en verantwoorden van de effectiviteit van de behandelingen, dan zal de gemeente niet in 2015 noch in 2016 kunnen bijsturen op basis van het geleverde resultaat. Het gevolg kan zijn dat er miljoenen worden gespendeerd aan niet effectieve interventies.”

Het zal niet verwonderen dat het onderzoek besluit met een flink lijst aanbevelingen.

[([004_rb-image-1611896.jpeg])]

Lees ook

Trend: Zorgen om transities>>

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden