‘Samenwerkingen bedreigen lokale democratie’

1

Zeven van de tien raadsleden vindt het toenemend aantal gemeenschappelijke regelingen een bedreiging vormen voor de lokale democratie.

Dit blijkt uit een landelijke enquête van Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, waar zo’n 1500 raadsleden aan mee deden.

Daarnaast ziet bijna de helft van de raadsleden dat de beleidsdoelen van die samenwerkingen niet worden gehaald. Dat er toch zo’n groei is en blijft aan deze regelingen lijkt dan ook meer gezien te worden als een noodzakelijk kwaad. Volgens 68% van de raadsleden is een vorm van samenwerking zelfs onvermijdelijk. Te veel taken die op het bord van gemeenten liggen moeten steeds vaker met te weinig ambtenaren gedaan worden. Schaalvergroting lijkt dan de beste oplossing.

Hoewel toch ook nog bijna een kwart van de raadsleden denkt dat de eigen gemeente alle taken zelfstandig kan uitvoeren en daar dus geen anderen voor nodig heeft.

Invloed

Wie wat besluit en waarover in gemeenschappelijke regelingen is voor raadsleden onhelder. Hun belangrijkste bron van informatie is de begroting van de samenwerkingsregeling, gevolgd door de informatie die zij krijgen van de eigen ambtenaren, de raadsgriffie. Bijna de helft van de raadsleden weet niet of de gemeenschappelijke regeling financieel gunstig of ongunstig is voor de eigen gemeente. Tegelijkertijd is het zuiniger en efficiënter omgaan met het geld van de gemeente een van de belangrijkste redenen voor raadsleden om te kiezen voor samenwerking in gemeenschappelijke regelingen met andere gemeenten. Duidelijk is ook dat er onder raadsleden ongenoegen bestaat over het gebrek aan controle en invloed op de gemeenschappelijke regelingen.

De gemeenteraad, volgens de wet het hoogste bestuursorgaan, is voor 3 op de 10 raadsleden niet meer het meest invloedrijke orgaan in de gemeente.

Per politieke partij

Opvallend zijn de verschillen per politieke partij en per provincie. Voor meer dan de helft van de raadsleden van VVD, PvdA en D66 is gemeentelijke herindeling onvermijdelijk. Voor raadsleden van lokale partijen, SGP en SP is herindeling nagenoeg onbespreekbaar. Slechts 9 procent van de SP-raadsleden noemen herindeling onvermijdelijk.

Per provincie

In slechts 3 van de 12 provincies vindt een meerderheid van de raadsleden herindeling onvermijdelijk: Groningen (57 procent), Limburg (51 procent) en Friesland (50 procent). In deze provincies woedt een discussie over het opheffen en herindelen van gemeenten. De raadsleden uit Flevoland verzetten zich het meest uitgesproken tegen herindeling: slechts 20 procent van de raadsleden uit de jongste provincie vindt herindeling onvermijdelijk en 60 procent wil gewoon liever geen herindeling van hun gemeente.

Over Auteur

Avatar

1 reactie

  1. Avatar
    W.A.M. van der Hulst, e.v. zoetemelk op

    Wat vreemd dat de visie van de CDA raadsleden in deze niet noemt.
    Of zijn er geen CDA raadsleden geênqueteerd?

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden