Veertien gemeenten naar de stembus voor herindeling

0

In veertien gemeenten zijn op woensdag 22 november herindelingsverkiezingen. In de Friese, Groningse en Gelderse gemeenten wordt gestemd wegens gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018. Deze gemeenten slaan de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar over.

Er wordt gestemd voor de nieuwe gemeenteraden vanwege de gemeentelijke herindeling tot zes gemeenten op 1 januari 2018. De Friese gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân gaan voor samenvoeging tot drie nieuwe gemeenten: Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. De Groningse gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren voor herindeling naar de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Bellingwedde en Vlagtwedde gaan per januari op in de nieuwe gemeente Westerwolde en de Gelderse gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar worden één kerngemeente.

Gemeenteraadsverkiezingen

Vanwege de herindelingsverkiezingen doen de veertien gemeenten niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Dit geldt ook voor de gemeenten Edam-Volendam en Meierijstad, die in 2016 en 2017 heringedeeld zijn, en gemeenten die eind 2018 een herindelingsverkiezing hebben. Welke gemeenten dat zijn is nog niet vastgesteld. De in 2016 heringedeelde gemeente Gooische Meren doet wel mee aan de reguliere gemeenteraadsverkiezing. De gemeenten die niet meedoen moeten op 21 maart wel een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) organiseren.

Lijstencombinaties

Voor de herindelingsverkiezingen kunnen partijen nog lijstencombinaties van verschillende politieke partijen aangaan. Bij de reguliere gemeenteraadsverkiezingen 2018 is die mogelijkheid afgeschaft.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden