Haags peuteroverleg loopt vast

0

De VNG en minister Asscher zijn het weer niet eens geworden over de invulling van kinderopvang en peuterplannen. De gemeenten willen dat alle kinderen recht krijgen op een aantal dagdelen peuterspeelzaal om ontwikkelingsachterstanden weg te werken. Dit zou betaald moeten worden uit meevallers in de begroting.

De minister blijft op het standpunt dat gemeenten dit zelf moeten betalen.

“Het Bestuurlijk Overleg met minister Asscher en staatssecretaris Dekker over het peuterplan is teleurstellend verlopen”, aldus de VNG. “De bewindslieden blijken niet bereid een stap in de richting van het VNG-plan te zetten.”

Beide willen nog steeds alle peuters van werkende ouders straks onder de kinderopvangtoeslagenwet brengen. De VNG blijft vasthouden aan de noodzaak van ontwikkelrecht voor alle peuters en wil geen onderscheid maken tussen peuters van werkende en van niet-werkende ouders. De bewindslieden denken dat hun plan een grote besparing opleveren voor gemeenten. Ook kan volgens hen de € 35 miljoen decentralisatie-uitkering voor de kwaliteit van peuterspeelzalen weer worden weggehaald bij gemeenten.

Ongelijke kansen

De bewindslieden vinden nog steeds dat het Rijk alleen geld beschikbaar moet stellen voor ouders die werken en voor de groep kinderen met een taalachterstand (VVE). Voor de resterende groep peuters moeten ouders zelf wat regelen of moet de gemeente geld beschikbaar stellen.

“Dat je hiermee een gebrekkige voorschoolse infrastructuur en segregatie tussen kinderen in de hand werkt, en verder een zeer instabiel financieel stelsel bevordert, onderschrijven de bewindslieden niet”, zo concludeert de VNG.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden