Het laatste woord over het akkoord

2

Woensdagmiddag is het dan zover, 417 gemeenten spreken zich uit over het bestuursakkoord. De VNG doet een laatste poging het akkoord te redden.

– VISIE –

De vereniging zal haar leden vragen in te stemmen met het akkoord, behalve met het omstreden onderdeel 'werk'. Een dappere poging die ongetwijfeld door voorzitter Annemarie Jorritsma met vuur zal worden verdedigd tijdens de algemene ledenvergadering.

Maar ondanks dat de VNG alles uit de kast haalt om de gemeenten en rijk dichter bij elkaar te brengen lijkt het een gelopen koers. De schade die Donner zondag in Buitenhof aanrichtte is groot. Een ronde langs bestuurders van diverse gemeenten levert weinig positiefs op. “Chantage” en “schandelijk” worden veelal gebruikt om de stellingname van de minister te duiden. Er is niemand te vinden die een goed woord over heeft over het optreden van 'hun' minister.

Laatste moment
Het is aan Jorritsma om deze wond in minder dan 24 uur te helen, veel zal van haar optreden tijdens de afhangen. Daar zullen de zwevende kiezers overtuigd moeten worden. Ongeveer de helft van alle gemeenten hangt het ja-mits, nee-tenzij standpunt aan, of heeft simpelweg nog geen stelling genomen. Letterlijk tot het allerlaatste moment hebben colleges overleg over wat hun gemeente zal stemmen. Een unieke situatie.

Maar waar stemmen ze voor als ze ja zeggen? In ieder geval voor het grootste deel van het onderhandelaarsakkoord dat door velen toch wordt gezien als een knap resultaat van de VNG. Maar wat is die ja waard? Op dit moment weinig. Donner en Rutte waren duidelijke: 'het hele akkoord of helemaal geen akkoord'. Een weinig hoopvolle houding voor de ja-stemmers.

Troef

Het idee, of is het hoop, bij veel bestuurders in Ulft is dat Jorritsma bij de algemene vergadering toch met een laatste troef uit de hoge hoed zal komen. Die troef kan dan eigenlijk alleen zijn dat het kabinet akkoord gaat met het voorstel van de VNG en het onderdeel werk vervolgens, zoals reeds aangekondigd, zelf gaat doen.

De druk is enorm, ook op minister Donner, die in een achterkamer in Ulft de verkiezing live zal volgen. Een blijvend groot conflict met de lokale overheid zal zeker niet zijn waar het kabinet voor tekent. Het politieke spel wordt in de Achterhoek op het spits gedreven. Emile Roemer, Job Cohen en Jolanda Sap staan immers woensdagochtend letterlijk voor de deur te roepen dat het bestuursakkoord richting prullenbak kan. En daarmee belandt het akkoord overduidelijk ook in de Haagse politieke arena: Donners verlies mag niet de winst van de oppositie worden.

Een gedenkwaardige vergadering staat voor de deur. “Een Poolse landdag”, lacht een groep raadsleden bij de lunch. Hun vraag is de meest gehoorde en meest onbeantwoorde deze dagen in Ulft: 'Wat denk jij dat het wordt?'

Meer over het bestuursakkoord:

Over Auteur

2 reacties

  1. chris van de vijver op

    “Een dappere poging die ongetwijfeld door voorzitter Annemarie Jorritsma met vuur zal worden verdedigt tijdens de algemene ledenvergadering.”
    worden verdedigt moet zijn worden verdedigd!

  2. Het optreden van minister Donner heeft het akkoord inderdaad niet dichterbij gebracht. De minister laat zich al jaren zien als stoere hardliner. Dit heeft tot dusver niet tot veel resultaat geleid. Dat is geen goede sollicitatie voor de vacture vice-voorzaitter van de SER.
    De VVD-top (Rutte/Jorritsma) heeft ook een probleem, vooral met de lokale VVD. Mogelijk kan VVD-voorzitter Korthals dit oplossen.