‘Hogere drempelwaarden aanbestedingen ongunstig’

0

Het aanbestedingsproces moet efficiënter van het kabinet. Of het verhogen van drempelwaarden daartoe het juiste middel is, valt sterk te bezien, rapporteert de Algemene Rekenkamer.

“Een wijziging van de drempelwaarden voor Europese aanbesteding is niet opgenomen in de plannen van de Europese Commissie, maar is wel onderwerp van discussie”, schrijft de rekenkamer. “Het ziet er niet naar uit dat er binnen de EU een meerderheid voor een drempelverhoging te vinden is. Het valt ook nog te bezien of zo’n drempelverhoging daadwerkelijk voor Nederland profijt zou opleveren.”

Waarom? Door de hogere drempel worden Europese aanbestedingsregels minder vaak gevolgd. Dan valt het proces terug op nationale regels en die verschillen met de criteria van andere lidstaten van de Europese Unie. Voor een land dat zeer afhankelijk is van import en export is dat volgens de rekenaars onhandig. “Wij denken dat dit laatste mogelijk niet in het belang is van Nederlandse ondernemingen, die relatief succesvol zijn in het verkrijgen van overheids­opdrachten in andere EU-landen.”

MKB
Een andere wens van het kabinet, en de Europese Commissie, is het opdelen van overheidsopdrachten. Dat moet ze toegankelijker maken voor het midden- en kleinbedrijf. Dit staat volgens de Algemene Rekenkamer op gespannen voet met het willen centraliseren van de inkoopfunctie van het Rijk. Of dit helpt, is dan ook nog de vraag.

“De midden- en kleinbedrijven lieten het vooral afweten vanwege de eisen die in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen aan hen waren gesteld”, aldus het rapport (pdf). “Kleinere bedrijven konden niet altijd aantonen dat ze aan deze eisen voldeden.”

Dan wil de commissie ook nog een onafhankelijk, nationale toezichthouder op de Nederlandse aanbestedingen, wat de rekenkamer niet zitten. Het rapport sluit af met vijf aanbevelingen:

  • Doe onderzoek naar grensoverschrijdende aanbestedingen;
  • Zorg voor een monitoringsysteem binnen de nieuwe Aanbestedingswet;
  • Gebruik de gegevens van TenderNed om te zien wat het aandeel van het mkb is op de markt voor aanbestedingen;
  • Geef als kabinet aan waar de prioriteiten liggen:
  • Maak het eenvoudiger voor kleine bedrijven om te bewijzen dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Special inkoop en aanbesteden:

In december besteedt Gemeente.nu extra aandacht aan dit onderwerp. Zie ook het dossier over inkoop en aanbesteden >>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden