Inkoopadvies: Professionele inbedding

0

De tien miljard aan mogelijke jaarlijkse besparingen, zoals kennisnetwerk NEVI deze inschat, komen grotendeels voort uit een professioneel, strak geregisseerd proces van inkopen. Hiervoor is dan nog wel veel werk nodig.

– VISIE – Special Inkoop & Aanbesteden

De

overheid moet haar rol als ‘besteder’ van het belastinggeld (ruim 120 miljard

op jaarbasis) serieus gaan nemen, zowel in termen van organisatie als

bestuurlijke verantwoordelijkheid. Daarbij wordt op basis van heldere functionele

specificaties en volgens de Europese richtlijnen, in concurrentie een uitvraag

onder leveranciers gedaan. Op basis hiervan kunnen sluitende afspraken met

leveranciers worden gemaakt.

 

Nog niet

Op

verschillende plekken binnen de overheid heeft men dit duidelijk nog niet in de

vingers, met alle (ook maatschappelijke) kosten van dien. Om het waar te kunnen

maken, moet de inkoopfunctie van de overheid niet alleen als onderdeel van het operationele

beleid benaderd worden, maar vooral ook als onderdeel van het tactisch en

strategisch beleid.

 

Bestuurders

en managers gebruiken inkoop dan als één van de middelen om hun doelstellingen te

bereiken. Woekerende budgetoverschrijdingen (zoals bij bouwprojecten) behoren

dan tot het verleden. Veranker daartoe de inkoopfunctie in de

overheidsorganisatie door:

 • De

  bestuurder verantwoordelijk en aansprakelijk te maken voor het falen van de

  overheid als inkoper of als opdrachtgever en het niet voldoen aan dwingende

  wet- en regelgeving
 • De

  inkoopprofessional leidend laten zijn bij de realisatie van overheidsbestedingen.
 • De

  financieel manager de bestuurder te laten ondersteunen én controleren.

 

Beloning

inkopers

Dit alles

heeft consequenties voor de benodigde kennis, vaardigheden en zeker ook de

beloning van de inkoopprofessionals bij de overheid. Het bedrijfsleven is niet

voor niets deze weg al gegaan, tot

aan de boardroom met de CPO. Het financieel en maatschappelijk belang van

professionele inkoop en opdrachtgeverschap door de overheid is zelfs zodanig

groot, dat dit een eigen minister rechtvaardigt.


Dit is het tweede advies van NEVI. Morgen volgt de uitwerking en volgende week woensdag staat het derde en laatste advies op Gemeente.nu. Wim Dressel is voorzitter van het kennisnetwerk.

Volg Gemeente.nu op Twitter.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden