Nullijn voor 2012 van de baan

2

Het VNG bestuur heeft vandaag unaniem besloten het principeakkoord voor de Cao Gemeenten voor te leggen aan haar leden.

Jantine Kriens, voorzitter van de werkgeversdelegatie van de VNG: “Wij leggen dit principeakkoord met positief advies voor aan de leden. De afspraken over de modernisering van de cao zijn noodzakelijk gezien de reorganisaties waar gemeenten voor staan. Het is een belangrijk akkoord voor de toekomst van gemeenten.”

Het lag ook in de lijn der verwachtingen dat de VNG een akkoord waar zo lang over onderhandeld is zo maar van tafel zouden schreeuwen. Hoewel de poltieke druk wel was opgevoerd. Het was vooral minister Spies die namens de regering vond dat de loonsverhoging voor gemeenteambtenaren niet door zou gaan. Die mening werd kracht bij gezet met dreigende taal dat er anders gekort zou worden op het gemeentefonds.

De VNG houdt echter de rug recht: “Van een extra korting op het gemeentefonds als gevolg van het ondertekenen van het principeakkoord Cao gemeenten is geen sprake. Als gevolg van de reeds bekende inzet op de nullijn voor de rijksambtenaren in 2011 en 2012 heeft het rijk op dit punt nu minder uitgaven en komt er navenant minder geld in het gemeentefonds. Deze bijstelling zou ook zonder het wandelgangen- of Lenteakkoord hebben plaatsgevonden.”  

Minister de Jager
De minister en drijvende kracht achter het Kunduz-akkoord is niet te spreken over het besluit van de VNG. 'Ik heb hier grote bezwaren tegen', aldus De Jager donderdag na een overleg met fracties over de begroting van volgend jaar. 'Dit is geen goede uitkomst.'

De Jager zei de keuze van de VNG niet te begrijpen. Hij vreest dat uiteindelijk burgers de rekening zullen betalen, omdat het Rijk de bezuiniging voor gemeenten toch zal doorzetten. 'Je moet heel voorzichtig zijn om in deze tijd extra loon te geven

2013
Duidelijk lijkt wel dat de nullijn voor de volgende cao-onderhandelingen het hoogst haalbare is. De Amsterdamse wethouder Eric van der Burg had het zelfs al over inleveren. Iets wat voor de bonden onbespreekbaar lijkt.

Maar daar willen alle partijen voorlopig niet aan. Nu eerst aan de slag met de huidige afspraken lijkt het devies, want daar is al laang genoeg op gewacht.

De Nederlandse gemeenten kunnen zich met de ledenraadpleging de komende zes weken gaan uitspreken over het principeakkoord voor de Cao gemeenten. Wanneer zij instemmen met dit akkoord geldt de Cao met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2011 en loopt tot 31 december 2012 en geldt voor bijna 180.000 gemeenteambtenaren.  

Over Auteur

2 reacties

 1. Oceanraider op

  Het is nooit prettig om de onderliggende partij te zijn. Beparingen op cao-lonen van ambtenaren hebben een factor 180000 en wachtgelders en lieden die aan de touwtjes trekken of hebben getrokken misschien een factor 100. U bent geen mens of ambtenaar maar een kostenpost. Het is dat besef dat hard aankomt…..
  Zou Karl Marx dan toch gelijk hebben?

 2. I-am-btenaar op

  De 2% is nog een verhoging die wij ambtenaren over 2011 tegoed hebben. Het is wel heel makkelijk om over de ruggen van de gemeenteambtenaren dit soort maatregelen, als de nullijn voor een compensatie van vorig jaar, te scoren.
  Geachte heer De Jager en Van der Burg, de wethouder die porno keer, de heer Kok, krijgt maar liefst 300.000 gemeenschapsgeld mee waar ik bij ontslag recht op een aantal maanden WW meekrijg.
  Ik mag aannemen dat de politici die zich zo druk maken over onze 2% ook een zeer kritisch oordeel zullen hebben over het wachtgeld van wethouders en politici. Waarom wordt in het kader van het huidige economische klimaat de wachtregelingen niet gewoon afgeschaft, dat zou een fikse besparing opleveren!
  Maar goed, dat zal nooit gebeuren want dan snijden de heren politici die willen dat iedereen inlevert, zichzelf in de vingers en het is natuurlijk wel de bedoeling dat iedereen krom moet liggen behalve de mensen die dat beleid maken. Daarom heren politici, bent u 1 grote hypocritische boevenbende! Ga zelf voor 70.000 per jaar werken en schaf het wachtgeld af, lijkt mij een aanzienlijke besparing op het gemeenschapsgeld welk belang u zo aan het hart staat gezien de reacties op het CAO akkoord.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden