Verver was van 2006 tot 2011 burgemeester van Schiedam. Na berichtgeving over vermeend machtsmisbruik schakelde de gemeenteraad BING in. Het bureau concludeerde dat er sprake was van belangenverstrengeling, machtsmisbruik en een angstcultuur. Verver stapte nog voor de uitkomst van het onderzoeksrapport op, hoewel ze het niet eens was met het rapport. Volgens Verver gaat het om een onzorgvuldig rapport en is het bureau aansprakelijk voor de schade die zij daardoor heeft geleden. Ze werd onder meer vorig jaar failliet verklaard.

Goede naam
De rechtbank oordeelde dat BING op twee punten is tekortgeschoten in het rapport, maar,,dat het rapport niet op alle onderdelen kan worden gevolgd, maakt nog niet dat zij (Verver, red.) als gevolg daarvan in haar eer en goede naam is aangetast”.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde in 2014 overigens wel dat het BING-rapport onzorgvuldig was opgesteld. Volgens het CBb waren de conclusies ,,te ongenuanceerd en onvolledig” en kreeg Verver niet op de juiste wijze gelegenheid om op een concept van het rapport te reageren.

(Bron: ANP)