Plasterk: geen tekort door decentralisaties

0

Minister Ronald Plasterk verwacht niet dat de decentralisaties leiden tot een tekort van 4,8 miljard euro in 2018 voor gemeenten.

Zo schrijft hij in antwoord op Kamervragen.

Begin vorige maand voorspelde het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) dat gemeenten in 2018 4,8 miljard euro meer uitgeven dan zij binnen krijgen.

Het COELO, dat onderzoek deed in opdracht van de VNG, baseert zich op het nu bekende overheidsbeleid. Plasterk wijst op de begroting van het Gemeentefonds van Prinsjesdag vorig jaar. Daarin staat dat de financiële ruimte van gemeenten zich bij ongewijzigd beleid negatief zal ontwikkelen, maar niet verder dan van 1,8 miljard euro.

In tegenstelling tot het COELO verwacht het kabinet dat de inkomsten en uitgaven van gedecentraliseerde taken zich hetzelfde zullen ontwikkelen. Plasterk gaat er vanuit dat bij decentralisaties de inkomsten en uitgaven zich vergelijkbaar zullen ontwikkelen en daarmee geen invloed zullen hebben op de financiële ruimte van gemeenten. Het kabinet gaat er vanuit dat de budgetten die gemeenten ontvangen voor de decentralisaties voldoende zijn om de nieuwe taken in het sociaal domein uit te voeren

Dit komt mede doordat gemeenten de nieuwe taken in het sociaal domein op een andere manier gaan uitvoeren dan voorheen. Gemeenten krijgen veel beleidsvrijheid en beschikken over nieuwe instrumenten voor de uitvoering van deze taken. Door direct met burgers in gesprek te gaan, kunnen gemeenten maatwerk leveren. Ook kunnen gemeenten de nieuwe taken van de decentralisaties in samenhang uitvoeren. Door integraal en efficiënt te werken, zullen de kosten daarmee dalen, aldus Plasterk.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden