Privacy oud-bestuurders belangrijker dan Wob

1

In een hoger beroep over het openbaar maken van wachtgelden van oud-bestuurders heeft de Raad van State gemeente Tholen in het gelijk gesteld.

Dit betekent dat de gemeente geen privacygevoelige wachtgeldgegevens bekend hoeft te maken van oud-bestuurders van Tholen, zo meldt de Internetbode.

Weigeren
De zaak speelde al sinds 2013 toen een inwoner van Rotterdam voor onderzoek via de WOB een overzicht vroeg van namen van oud-bestuurders en de bedragen die zij per persoon sinds 2000 aan wachtgelden ontvingen. De gemeente gaf alleen zes van de zeven namen van oud-bestuurders en het totaalbedrag aan uitgekeerde wachtgelden. Uit privacyoverwegingen weigerde ze om alle gegevens per persoon bekend te maken. De wachtgelden per persoon geanonimiseerd verstrekken was geen optie, vond Tholen, omdat het om een kleine groep oud-bestuurders gaat. In samenhang met andere informatie, bijvoorbeeld de bestuursperiode, zou het makkelijk te achterhalen zijn welk bedrag bij wie hoort.

Rechtbank
In september vorig jaar oordeelde de Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat het gemeentebestuur had moeten onderzoeken welke gegevens op de jaaropgaven en loonstaten wél openbaar gemaakt konden worden. Het gemeentebestuur was het niet eens met de uitspraak en is in hoger beroep gegaan.

“Naming and shaming”
De Raad van State gaf het college van B&W gelijk. “Het bedrag aan wachtgeld waarop een oud-bestuurder aanspraak kan maken, wordt bepaald aan de hand van Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers”, stelt de rechter. “Over de uitvoering hiervan dient verantwoording afgelegd te worden door de thans verantwoordelijke bestuurders en niet door oud-bestuurders. Als het publieke debat op individuele oud-bestuurders zou kunnen worden betrokken, bestaat het gevaar voor ‘naming and shaming‘ en dat zij zich in het openbaar moeten verantwoorden.”

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. Vreemde kop. De Wob geeft toch de mogelijkheid om het belang van openbaarheid af te wegen tegen het belang van de privacy van betrokken personen? Dus dan is privacy niet belangrijker dan de Wob, want dit is gewoon een afweging die binnen de Wob mogelijk is. De kop zou moeten zijn: 'Privacy belangrijker dan openbaarheid'. Met de huidige kop wordt de indruk gewekt dat de RvS de Wob naast zich neer heeft gelegd.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden