Provincie: Groningen, Haren en Ten Boer moeten fuseren

0

De fusie tussen de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer gaat door. Daarvoor zijn de voordracht tot vastelling herindelingsadvies gedaan en is het personeelsconvenant getekend.
De provincie Groningen blijft daarmee bij het eerdere besluit tot samenvoeging van de drie gemeenten, ondanks de vaak felle bezwaren die uit Haren te horen waren. Op het herindelingsontwerp kwamen ruim 1127 zienswijzen binnen, waarvan 950 uit de gemeente Haren. Ongeveer 60 procent daarvan was negatief over de samenwerking.

Die zienswijzen gingen grotendeels over het behoud van voorzieningen, over het groen en het landschap, en over de angst dat de stad de dienst gaat uitmaken ten koste van de omliggende dorpsgemeenschappen. De provincie houdt rekening met de zienswijzen, maar ziet geen enkel om van de ingeslagen wer af te wijken.

Overigens is het gemeentebestuur geen gesprekspartner meer, zij heeft in september aangegeven niet meer te willen overleggen met Ten Boer, Groningen en de provincie. Daarom is er voor inwoners en personeel van Hareneen verbindingspersoon aangesteld.

Het collegebesluit wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten en vervolgens aan minister Blok. De Tweede en Eerste Kamer beslissen uiteindelijk over de fusie, die op 1 januari 2019 een feit zou moeten zijn.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden