Minister pakt agressie tegen lokaal bestuur aan

2

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil agressie en geweld tegen lokale politici beter aanpakken. Zo komt er een landelijk ondersteuningsteam ‘dat direct na een incident ter plaatse basisondersteuning aan politieke ambtsdragers geeft’.

Dat schrijft de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Politieke ambtsdragers moeten vrij van dwang en dreiging hun ambt kunnen uitoefenen. Elke vorm van bedreiging of ongewenste beïnvloeding, vind ik onacceptabel,’ aldus Ollongren.

Lichte stijging

Zij reageert hiermee op de tweejaarlijkse monitor Agressie en geweld openbaar bestuur, waaruit blijkt dat agressie en geweld tegen bestuurders en volksvertegenwoordigers bij decentrale overheden de afgelopen vier jaar licht is gestegen. Bij gemeenten heeft 30 procent afgelopen jaar uit hoofde van het ambt te maken gehad met agressie of geweld. In 2016 was dat nog 27 procent; in 2012 piekte het percentage op bijna 40 procent.

Sociale media

Het gaat hierbij vooral om ‘verbale agressie’, zoals schelden, schreeuwen, kwetsen of negatieve of discriminerende opmerkingen. 12 procent heeft te maken bedreiging of intimidatie, zoals stalken, chanteren, onder druk zetten, dreigbrieven en het bedreigen van gezinsleden. De incidenten vinden vooral plaats in persoonlijke contacten, maar inmiddels bijna net zo vaak via sociale media.

Oud-bestuurders

Ollongren probeert verschillende oplossingen, waaronder een ondersteuningsteam. ‘Bijvoorbeeld (oud-)bestuurders en volksvertegenwoordigers kunnen hun ervaring en kennis op dit terrein delen en adviseren over welke vervolgstappen te zetten. Dat kan onder meer gaan om aangifte doen, welke nazorg gewenst is, en hoe inwoners te informeren over een incident.’

Ollongren wil verder dat nieuwe raadsleden bij hun introductie standaard voorlichting of training over agressie en geweld ontvangen, wat in een kwart van de gevallen al gebeurt. Ook denkt ze aan een ’risicoanalyse van de woonomgeving en een bijpassend beveiligingsniveau’ voor aantredende burgemeesters.

Hoort erbij?

Twee op de tien respondenten vinden dat agressie bij de functie van politieke ambtsdrager hoort. Ollongren is het daarmee niet eens. ‘De situatie waarin mensen van mening zijn dat het bij de functie hoort vind ik onaanvaardbaar.’

 

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

2 reacties

  1. Een landelijk ondersteuningsteam ‘dat direct na een incident ter plaatse basisondersteuning aan politieke ambtsdragers geeft’.
    Als ik dit lees, even prekend voor eigen parochie, mis ik het stukje preventie. Waarom wachten tot het moment dat het fout gaat? Waarom wordt er niet een landelijk ondersteuningsteam agressie preventie ingesteld dat basisondersteuning geeft?

  2. Minister kan beter kwaliteit van lokale bestuurders aanpakken .
    Ik ben bijvoorbeeld boos op liegende arrogante bestuurders die bij mij een schade hebben veroorzaakt van ruim een half miljoen EUR .
    En de minister is dan van mening dat ik niet onaardig tegen die criminelen mag doen ?
    Vreemd .

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden