VNG: Gezamelijke aanpak noodzakelijk

0

De samenleving heeft behoefte aan nieuwe perspectieven, zowel financieel-economisch als op het gebied van zorg en wonen.Dat stelt de VNG in een eerste reactie op de miljoenennota.

Een gezamenlijke aanpak van overheden en inwoners is de beste oplossing voor de problemen waar Nederland voor staat.

De VNG zegt die perspectieven onvoldoende terug te zien in de  Miljoenennota 2013. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten moeten hierover concrete afspraken maken. De gemeenten pleiten er nadrukkelijk voor om de kracht van de samenleving daarbij beter te benutten. 

Volgens de VNG liggen er drie belangrijke opgaven waar Rijk en gemeenten samen kunnen optrekken om sterker uit de crisis te komen: 
1. de decentralisaties in het sociale domein ontkokerd doorzetten; 
2. de woningmarkt gezamenlijk aanpakken; 
3. de investeringscapaciteit van gemeenten overeind houden. 

1. Decentralisaties in het sociale domein ontkokerd doorzetten 
Sturing en organisatie worden beter als werk, jeugdzorg en AWBZ-begeleiding gentegreerd en in goede samenhang met passend onderwijs worden benaderd. Dat biedt gemeenten maximale vrijheid om integrale oplossingen te zoeken, gedacht vanuit de vraag van de inwoners. 

2. Situatie woningmarkt gezamenlijk aanpakken 
De vastgelopen woningmarkt vraagt om keuzes die meerjarige zekerheid bieden, de investeringscapaciteit van woningcorporaties op peil houden en de budgetten voor de stedelijke vernieuwing intact houden. De oplossing zit in een meer neutrale behandeling van de koop- en huursector, het stimuleren 
van de woningbouwproductie en ondersteuning voor mensen met lagere inkomens. 

3. Investeringscapaciteit gemeenten overeind houden 
Het kabinet wil schatkistbankieren verplichten voor decentrale overheden. Dat levert de maatschappij een grote schadepost op. Ook de wet HOF beperkt de investeringsmogelijkheden van de decentrale overheden, terwijl investeringen juist nodig zijn. De VNG wil graag in gesprek over alternatieven 
voor deze contraproductieve wetten. De onevenredige korting op het Gemeentefonds van EUR 100 mln. structureel voor de Rud's moet bovendien worden teruggedraaid. 

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden