VNG: laat gemeenten beslissen over megastallen

0

Landelijke regels voor maximale schaalgrootte van megastallen zijn onwenselijk en onnodig, stelt de VNG.

In een brief aan Hans Alders is de VNG duidelijk: “Gemeenten en provincies kunnen heel goed zelf bepalen of megastallen inpasbaar zijn in het landschap en wat de bevolking ervan vindt.”

Alders leidt de maatschappelijke dialoog over megastallen. Op 12 augustus zullen Alders en de VNG om de tafel gaan.

De VNG schrijft aan Alders dat de maatschappelijke dialoog niet alleen over megastallen moet gaan, maar over de toekomst en de bijbehorende doelen van de veehouderij in Nederland. De VNG is bovendien voorstander van het stimuleren van een transitie naar duurzame veehouderij. Duurzaamheid, milieu en dierenwelzijn zijn niet zozeer gerelateerd aan bedrijfsgrootte als wel aan bedrijfsvoering.

Andere concrete (aandachts)punten die de VNG aan Alders heeft meegegeven:

  • Maak onderscheid tussen intensieve veehouderij en grondgebonden veehouderij. Voor intensieve veehouderij geldt vaak een ander toetsingskader en er spelen andere maatschappelijke vraagstukken dan bij grootschalige melkveehouderij.
  • Zorg voor een betrouwbare overheid door duidelijke en consistente regelgeving en een zorgvuldige afweging van belangen. Houd bij ontwikkeling van nieuw beleid rekening met de evaluatie van het Reconstructiebeleid en afspraken die in dat kader zijn gemaakt. Kijk ook naar integraliteit van wet- en regelgeving voor dierenwelzijn, milieu, ruimtelijke ordening en natuur.
  • Schenk voldoende aandacht aan de relatie tussen grootschalige (intensieve) veehouderij en de volksgezondheid, zoals risico’s van zoönosen, vermindering van gebruik antibiotica en hormonen in de veehouderij, voldoende afstand tussen stallen en burgerwoningen en inbreng van de GGD. Geef ook meer duidelijkheid over gezondheidsaspecten rond intensieve veehouderij, zodat bepaald kan worden wanneer sprake is van een (on)aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Dilemma
De VNG signaleert daarnaast wel een dilemma voor het platteland. Een leefbaar platteland is gebaat bij agrarische (familie)bedrijven. Schaalvergroting zet deze bedrijven en daarmee de voorzieningen in kleine kernen onder druk. Het tegengaan van schaalvergroting beperkt echter de mogelijkheden van andere agrarische bedrijven, met als risico dat ook de grotere bedrijven verdwijnen en daarmee het plattelandskarakter van de omgeving verdwijnt.

Een oplossing heeft de VNG vooralsnog niet.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden