VNG tegen wetsvoorstel strafrechtelijke immuniteit

0

De VNG heeft fundamentele bezwaren tegen het Initiatiefwetsvoorstel opheffing strafrechtelijke immuniteit dat binnenkort in de Eerste Kamer behandeld wordt

De VNG is principieel tegen opheffing van de strafrechtelijke immuniteit voor exclusieve bestuurstaken. Er wordt volgens de Vereniging voorbij gegaan aan de bijzondere aard van overheidstaken en derhalve aan de bijzondere positie van de overheid. Zij wijst op de verschillen tussen privaatrechtelijke en publieksrechtelijk personen. Publiekrechtelijke rechtspersonen voeren bij wet opgelegde taken uit en daar wringt de schoen. Het wetsvoorstel betekent voor gemeenten dat er een einde komt aan de strafrechtelijke immuniteit voor de uitvoering van exclusieve bestuurstaken (Pikmeer II arrest). En de nu nog volledige strafrechtelijke immuniteit van de staat wordt opgeheven. Ieder optreden van de overheid kan straks dus aan de strafrechter worden onderworpen.

In een brief aan de Eerste Kamer motiveert de VNG  fundamentele bezwaren tegen het wetsvoorstel en dringt zij aan op een Ronde Tafel gesprek.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.