VNG versus Teeven om kinderpardon

0

Vandaag wordt de uitvoering van het kinderpardon besproken in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Fred Teeven krijgt op voorhand al kritiek van de VNG en de kinderombudsman.

Ondanks de toezegging van staatssecretaris Teeven dat hij het kinderpardon ruimhartig zou uitvoeren, zien Kinderombudsman Marc Dullaert en voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jantine Kriens, dit in de praktijk niet terug. Ze pleiten hier voor een rechtvaardige uitvoering van het kinderpardon:

“Een belangrijke voorwaarde is dat het kind tenminste vijf jaar in Nederland moeten hebben verbleven en dat hij al die tijd onder toezicht van het Rijk heeft gestaan. Een deel van de kinderen is weliswaar al die tijd in Nederland geweest, is soms zelfs hier geboren, en is hier naar school gegaan, maar heeft niet onder het Rijkstoezicht, maar onder het toezicht van gemeenten gestaan. Zij hebben niet alle tijd in de opvanglocaties van het Rijk gewoond, maar bijvoorbeeld ook tijdelijk in een opvanglocatie binnen een gemeenten. De staatssecretaris is van mening dat zij daarmee niet voldoen aan de voorwaarden en dus vallen deze kinderen buiten het kinderpardon.

“Het gaat om ongeveer driehonderd gevallen. Enkele tientallen hebben zich de afgelopen tijd tot de Kinderombudsman gewend. Marc Dullaert heeft begrip voor het feit dat de staatssecretaris ergens een grens moet trekken, maar vindt het onderscheid tussen rijks- en gemeentelijk toezicht niet relevant.

“Het gaat erom dat deze kinderen al die tijd in het zicht van de overheid zijn geweest, het maakt niet uit of dat het Rijk of de gemeente is geweest. Feit is dat deze kinderen langer dan vijf jaar in Nederland zijn en hier zijn geworteld. Deze uitvoering is in strijd met de geest van het pardon”, aldus Dullaert.

Kritiek Kriens
Ook Kriens laat zich kritisch uit over de drempel die hier wordt opgeworpen. Waar gemeenten in eerste instantie blij waren met een oplossing voor de in Nederland gewortelde gezinnen, blijkt het Kinderpardon toch veel gezinnen geen oplossing te zijn, is de observatie. Deze week kwam de zaak van de 8-jarige Dennis in de publiciteit. De jongen is in Nederland geboren en heeft zijn hele leven in Nederland doorgebracht. Hij is al die tijd in het zicht van de gemeente geweest, maar heeft nu toch te horen gekregen niet in aanmerking te komen voor het Kinderpardon.

“De gezinnen zoals die van Dennis zijn geworteld in de lokale gemeenschap. De gemeenten heeft Dennis en de andere kinderen al die tijd in het zicht gehad. Dat betekent wel degelijk dat ze in het zicht van de overheid zijn geweest en zij zich daaraan niet hebben onttrokken,” zegt Kriens.

Vandaag spreekt de Tweede Kamer opnieuw met de staatssecretaris over onder andere het Kinderpardon.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden