VNO-NCW: Bodemprijs onnodig bij aanbesteden

1

Ondernemers worden vaak niet vrolijk van aanbestedingen tegen bodemprijzen, maar werkgeversorganisatie VNO-NCW meldt dat ook de gemeenten er profijt van hebben juist niet voor de laagste prijs te gaan.

“Het is de bedoeling dat opdrachtgevers vaker gaan kiezen

voor de economisch meest voordelige inschrijving”, meldt Linda van Beek,

secretaris Aanbesteding en Mededinging van VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

En dat is dus profijtelijk voor gemeenten? Ja, verklaart Van

Beek met een voorbeeld. Bij een bouwproject zal de keuze voor de laagste prijs

vaak niet leiden tot een energiezuinig pand. Door de meest voordelige

inschrijving kan ook de isolatie bijvoorbeeld een criterium zijn, waardoor een

gemeente op de langere termijn geld bespaart.

 

Toch valt de interesse nog tegen. Onlangs werd in

Noord-Holland een convenant afgesloten om met de nieuwe manier aan de slag te

gaan. Van de zestig gemeenten in de provincie kwamen er maar drie naar

Amsterdam om de afspraak te ondertekenen. Naast deze drie gemeenten waren ook

VNO-NCW, Bouwend Nederland en Vernieuwing Bouw Regio Randstad aanwezig.

 

Laagste prijs

De ondertekenaars vinden dat het drastisch anders moet, die

aanbestedingen. Het moet niet alleen om de laagste prijs gaan. De focus moet

juist liggen op innovatieve contracten, duidelijke procedures, kansen voor

ondernemers en duurzaamheid. De vraag is: waarom? Zeker nu gemeenten flink

moeten snijden in de kosten.

 

“Zo’n convenant is een stap naar een beter

aanbestedingsbeleid. Wij pleiten ook voor meer samenwerking met het

bedrijfsleven, waardoor gemeenten niet te hoge eisen stellen. Dan vallen minder

bedrijven uit de boot. Door dit goede opdrachtgeverschap krijg je naderhand ook

minder kritiek. Dat helpt dan tegen de juridisering van aanbestedingen.”

 

Secretaris Van Beek wijst verder op de neiging om de risico’s

te vergaand te willen beperken. “Als werkgeversorganisaties maken wij ons sterk

voor proportionaliteit. De basis kan voor alle gemeenten dezelfde zijn en de

procedures kunnen eenvoudiger worden. Door onevenwichtige eisen en criteria te

stellen, puur vanuit risicomijdend gedrag, beperk je ook de concurrentie en dat

is uiteindelijk niet goed voor de belastingbetaler.”


Administratielasten

De laagste prijs is vaak de leidraad bij aanbestedingen. De economisch

meest voordelig manier van inschrijven is wel minder eenvoudig, zowel voor de

gemeenten als de leveranciers. Volgens expertisecentrum PIANOo brengt deze

manier van werken een hogere administratielast met zich mee. De gemeente is

langer bezig met haar gunningscriteria; inschrijvers zijn langer bezig met hun

offertes. Het voordeel is dan wel dat je prijs en kwaliteit met elkaar kunt

vergelijken.

 

Wie economisch zo voordelig mogelijk wil inschrijven en de

lasten wil beperken, kan volgens het expertisecentrum kiezen voor de

niet-openbare procedure. Dit door een procedure met voorselectie te houden. Zo

heeft een inschrijver ook meer kans om de klus te krijgen, omdat alleen door de

gemeente uitgenodigde leveranciers om de tafel gaan met de inkopers.

 

Wat dit betreft zou de nieuwe Aanbestedingswet overigens wat verlichting

bieden. Leveranciers hoeven onder deze wet niet op voorhand alle bewijsstukken

in te leveren. Alleen als zij de opdracht gegund krijgen, moeten al die

papieren op tafel. Verder wil minister Maxime Verhagen van Economische Zaken,

Landbouw en Innovatie de wet aanscherpen om de proportionaliteit van de eisen

ook onder de Europese drempel voor aanbestedingen vast te leggen.

Lees meer over inkoop en aanbesteden:

Volg Gemeente.nu op Twitter.

Over Auteur

Avatar

1 reactie

  1. Avatar
    Frank v.d. Schaal op

    “Door de meest voordelige inschrijving kan ook de isolatie bijvoorbeeld een criterium zijn, waardoor een gemeente op de langere termijn geld bespaart.”
    Hoezo? Isolatie kan eveneens een criterium zijn als je op laagste prijs gunt. Is dan zelfs een harder criterium, want is dan een een ‘eis’!

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden