Volg de nieuwe standaard IP-adressen

0

De VNG dringt er nogmaals bij gemeenten op aan om de IPv6 standaard te volgen om extra kosten en inspanning voor aanpassingen te voorkomen.

De VNG drukt gemeente daarom op het hart: “Zorg dat u tijdig de juiste maatregelen treft, Bijvoorbeeld door in aanbestedingen op ICT-terrein al te wijzen op de nieuwe standaard.”

Het aantal beschikbare internetadressen raakt binnen twee jaar op. Netwerken, websites en toepassingen moeten gebruik gaan maken van internetadressen volgens de nieuwe standaard.

In de negentiger jaren is reeds een oplossing voor het IP-adrestekort bedacht: IPv6. Het belangrijkste verschil tussen IPv4 en IPv6 is dat de adreslengte vergroot is van 32 bits naar 128 bits. Hiermee is het aantal unieke nummers onvoorstelbaar groot: 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456, een getal met 39 cijfers. Dat is genoeg om bijvoorbeeld iedere zandkorrel op de aarde een eigen IP-nummer te geven. Ter vergelijking: het huidige IPv4 heeft ‘slechts’ 4,3 miljard theoretisch beschikbare adressen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.