VNG: Rechtspositie hindert flexibele ambtenaar

11

Door de speciale rechtspositie voor ambtenaren af te schaffen, worden zij mobieler op de arbeidsmarkt. “De flexibiliteit neemt toe”, schrijft de VNG in een bijzondere ledenbrief.

Het nieuwe kabinet Rutte-Verhagen wil de zogeheten

ambtenarenstatus afschaffen. “Dit zal er toe leiden dat de bestaande

rechtspositionele verschillen tussen ambtenaren en werknemers in het

bedrijfsleven komen te vervallen”, meldt de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten (VNG). Zo kunnen gemeenten volgens de VNG een “meer concurrerend en

eigentijds personeelsbeleid” voeren.

Cao

De arbeidsvoorwaarden zullen na het afschaffen van de speciale

rechtspositie
tot stand komen door vrije onderhandelingen tussen werkgevers en

werknemers. Dit leidt tot een echte cao, waar het woord ‘echte’ ook in de brief

cursief is gedrukt. De afspraken in die collectieve arbeidsovereenkomst werkt

vervolgens door in de individuele overeenkomst met de werknemer.

 

Volgens de vereniging zal de arbeidsmobiliteit toenemen. Het

wordt eenvoudiger de overstap te maken van de private naar de publieke sector

en andersom. De VNG plaatst één kanttekening bij het schrappen van de

rechtspositie. “Voor de gemeenten ligt er een financieel risico vanwege een

opwaartse druk in de arbeidsvoorwaarden.”

Serie rechtspositie ambtenaren:

* 'Stoppen ambtenarenstatus overbodig'

* Ambtenaar op staande voet ontslaan?

* Ambtenaar bedreigd door reorganisatie?

* Ambtenaar: ongeschikt?

* Zieke ambtenaar ontslaan?

Volg Gemeente.nu op Twitter.

Over Auteur

Avatar

11 reacties

 1. Avatar

  Grappig, recent heeft hoogleraar Ien Dales leersteoel prof. Niessen zijn afscheidsrede gehouden. Daarin is uitdrukkelijk gepleit voor het behoud van de ambtelijke status. Het geheugen is vluchtig, dat blijkt maar weer eens…

 2. Avatar

  Als marktconform nu eens even niet aan het bedrijfsleven wordt gerelateerd (is m.i. ook ver verwijderd van de ambtelijke wereld en daar aanwezige competenties) maar met de resterende publieke sector zorg, welzijn en de niet commerci?le dienstverlening, zal het enthousiasme wellicht wat minder worden. Flexibilisering zal daarnaast zaker geen gevolg zijn. Lijkt me dat er belangrijkere zaken aan de orde heden ten dage dat genoemd thema.

 3. Avatar

  In de publieke sector gelden andere regels dan in de private sector. De ambtenaar wordt hierdoor beschermd tegen politieke willekeur. Politici focussen vaak op de korte termijn. De ambtenaar is er om de gevolgen op langere termijn niet uit het zicht te hebben. Van ambtenaren wordt nu nog verlangt hun eigen mening opzij te zetten voor het publiek belang en loyaal zijn naar politici.
  Politici die dit maar lastig vinden kunnen straks willekeurig ambtenaren ontslaan. Een slechte zaak voor het publiek belang.
  Goed nieuws voor ambtenaren. Afschaffen van de ambtenarenstatus (minder zekerheid) leidt onherroepelijk tot hogere (marktconforme) salarissen. Hoewel de meeste ambtenaren niet voor het geld kiezen, gezien het salarisniveau zonder rekening te houden met leeftijd zoals in de markt.

 4. Avatar
  Nico van Ginkel op

  Wat een cynisme……en een defensieve reacties. Waarom niet gekeken naar de kansen? Het wordt hoog tijd dat de arbeidsmarkt en rechtspositie voor overheidspersoneel op tijd flexibiliseert, anders wordt vergrijzing straks echt problematisch op te vangen.

 5. Avatar

  En weer denkt men dat ambtenaren dankzij deze wet een status aparte zouden hebben. Je kiest echt niet voor een overheidsbaan dankzij of juist ondanks het ambtenarenrecht. Net zomin dat je dankzij of ondanks het ambtenarenrecht weer naar een baan buiten de overheid gaat.
  Er wordt hier gehoopt op een flexibilisering, waarbij zeer twijfelachtig is of die optreedt (want nu kies je ook al zonder naar het ambtenarenrecht te kijken) en of er wel voordelen zitten aan die flexibilisering.
  Want dat is de vraag die gesteld dient te worden. Als je doel flexibilisering van de ambtenaar is, waarbij flexibel betekent dat deze vaak switcht tussen overheid en bedrijfsleven, wat is dan het voordeel?
  Als je ambtenaar nu slechts een paar jaar voor je werkt, wat schiet je er mee op? Kun je weer iemand nieuw inwerken, die ook alle voorgeschiedenis van dossiers moet leren. En als die nieuwe ambtenaar uit het bedrijfsleven komt, is die dan opeens zoveel beter?
  Het afschaffen van het ambtenarenrecht is politiek scoren, zonder dat er enig nuttig effect van te verwachten is. Waarbij opgetekend dat de VNG inderdaad weinig aandacht heeft voor de ambtenaren om wie het gaat, en meer aandacht voor de wind die waait in Den Haag.

 6. Avatar

  Gelijke monniken, gelijke kappen…
  En nu mag een gemeenteabtenaar ook raadslid worden……dat wordt nog lachen met alle achtergrond kennis waar deze over kan beschikken….of ziet het bestuur deze persoon als een deserteur en werken hem/haar er mooi uit?

 7. Avatar

  Eens met beide heren, wel gelijke monniken gelijke kappen, waarom geen flexibele contracten voor bestuurders, welke alsmaar regels verzinnen en waarop te weinig (ook ambtenaren voor nodig) handhaving plaatsvindt.

 8. Avatar

  Dit bevestigt opnieuw dat de VNG zich nauwelijks als belangenbehartiger van de gemeenten opstelt. Na het verhaal over de financi?le consequenties van het regeerakkoord met een halve waarheid, maken ze nu opnieuw de keuze voor Den Haag ipv voor de gemeenten.

 9. Avatar
  Paul Schipper op

  Even in duidelijk taal,
  De ambtenaren gaan er dan vanuit dat ook de salarissen e.d. marktconform worden..
  Wordt nog een interessant gespreksonderwerp voor de op ??n na machtigste vrouw van Nederland.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden