Weg vrij voor gekozen burgemeester

0

In de Eerste Kamer tekent zich een meerderheid af voor het wetsvoorstel om de benoemingswijze van de burgemeester uit de Grondwet te halen. Het CDA, jarenlang tegen, liet dinsdagavond weten voor te zullen stemmen als wordt voldaan aan een aantal eisen.

CDA-senator Rombouts wees erop dat de afgelopen jaren veel is gebeurd. Zo is het feitelijk al zo dat de burgemeester door de gemeenteraad gekozen wordt en heeft hij de laatste jaren veel meer bevoegdheden gekregen. Rombouts zei er wel op te vertrouwen dat de wetgever een mogelijke aanpassing grondig zal onderzoeken. ‘Ik heb gehoord dat de fracties hier niet zitten te wachten op heel wilde voorstellen.’

Motie: laatste woord aan de raad

In een motie van CDA, VVD, D66 en ChristenUnie wordt een aantal eisen vastgelegd voor het geval er daadwerkelijk voorstellen worden gedaan om de benoemingswijze van de burgemeester aan te passen. Die eisen kunnen worden gezien als ‘ondergrens of kader,’ zei Rombouts. Zo moet bij nieuwe voorstellen gewaarborgd worden dat de gemeenteraad het laatste woord heeft bij besluiten en niet de gekozen burgemeester. Tegelijk moet de positie van de burgemeester ‘relatief onafhankelijk’ zijn, en moet hij een eigenstandig takenpakket hebben op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Het wetsvoorstel haalt de huidige benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning uit de Grondwet. Dat maakt een andere manier van aanstellen mogelijk, zoals door verkiezingen. In de eerste lezing is deze grondwetswetswijziging al door beide Kamers goedgekeurd. In het regeerakkoord is afgesproken dat de behandeling wordt voortgezet, waarna de Tweede Kamer het in januari met grote meerderheid aannam.

Lees voor een uitgebreider verslag Meerderheid gloort voor grondwetswijziging burgemeester bij SConline.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden