‘Conflict over gemeente CAO hangt in de lucht’

7

Abvakabo FNV wil de cao voor gemeenteambtenaren vernieuwen. Het College van Arbeidszaken (CvA) weigert volgens de bond afspraken te maken.

Als de bonden en het CvA over twee weken geen akkoord bereiken, dreigt binnen een jaar opnieuw een conflict over de cao gemeenten, meldt Abvakabo FNV

De bond stelt dat de gemeentelijke sector staat voor grote uitdagingen, met name op personeelsgebied. Op korte termijn is er een overschot aan mensen en op langere termijn een enorm tekort. Om de bezuinigingen op de gemeentelijke sector op te kunnen vangen én de sector ook in de toekomst aantrekkelijk te houden voor werknemers, wilden de bonden en het CvA begin 2011 afspraken maken in een ‘sociale leidraad’.

In die leidraad zouden onder andere afspraken komen over vermindering van het aantal externen, vermindering van de bureaucratie, geen gedwongen ontslagen en modernisering van de cao. In ruil voor vergaande afspraken in de leidraad krijgen werknemers 1 procent loonsverhoging. Vogens de bond wil het CvA die afspraak nu niet nakomen. De werkgever zegt dat de 1 procent niet verantwoord is als het niet op de een of andere manier wordt terugverdiend.

Reacties
De VNG, bij mondde van woordvoerder Arjen Konijnenberg, heeft het in een korte reactie over een andere afspraak. “We hebben maandag met elkaar om de tafel gezeten en zijn toen uit elkaar gegaan met de afspraak om onze achterban te consulteren. Dat zijn we nu aan het organiseren.” Konijnenberg verwacht dat dat eind volgende week gebeurd zal zijn. Totdat het college bijelkaar is gekomen wordt er inhoudelijk verder niet gereageerd.

Bert de Haas, bestuurder van Abvakabo FNV, vertelt wel al meer: “We hebben afspraken gemaakt over interne flexibilisering en meer mobiliteit, waardoor gemeenten minder externen hoeven in te huren. Bovendien bespaar je dan kosten voor uitkeringen of sociaal flankerend beleid voor mensen die anders niet herplaatst kunnen worden. Door onze afspraken over vermindering van bureaucratie, kan efficiënter gewerkt worden en dankzij afspraken over het Nieuwe Werken wordt bespaard op reis- en huisvestingskosten. Ten slotte kan er slimmer gewerkt worden dankzij een ruimer dagvenster. Alles bij elkaar levert dit meer op dan die 1 procent, maar de werkgever moet dan verder willen kijken dan 2011.”

Enquete
De bond hield onlangs een enquete onder ambtenaren om hun uitgangspunten in de onderhandelingen te formuleren en onderbouwen. Daaruit bleek ondermeer dat 90,4% van de gemeenteambtenaren vindt dat het kabinetsbeleid om de lonen van ambtenaren voor tenminste twee jaar te bevriezen onredelijk is. Van de respondenten vindt 44,3 procent een loonsstijging ter hoogte van de inflatiecorrectie redelijk, terwijl 44,5 procent er tenminste 2 procent bij wil.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

7 reacties

 1. Anton Jansen op

  In het bedrijfsleven is het ook gebruikelijk dat je niet meer loon krijgt als het slecht gaat. Waarom altijd meer? Ook nog gedwongen ontslagen verbieden… De vakbond is niet van deze tijd.

 2. Daniel Hake op

  Een inflatiecorrectie betekent niet dat je meer krijgt, je koopkracht blijft immers hetzelfde.
  Zo lang de banken hun directeuren vette bonussen uitkeren, van ons subsidiegeld dus, zie ik geen reden waarom gewone ambtenaren of andere werknemers zouden moeten minderen. Kwestie van prioriteiten stellen. De prioriteit van dit kabinet ligt bij de banken en ondernemers, niet bij ons. Daar moeten we een stokje voor steken.

 3. Ton Schuitemaker op

  Inflatiecorrectie betekent gelijke tred aanhouden met de inflatie, een verhoging van de prijspeil. Dat houdt alleen maar in dat er geld bij moet.
  Hoe je het wendt of keert, het betekent dat de werkgever je meer moet betalen; dat houdt in dat de werkgever dat extra geld ergens vandaan moet halen.

  Het is wel erg simpel om dit weer af te wentelen op de salarissen van directeuren.
  Dat is appels met peren vergelijken.
  Goed, de Raden van Commissarissen mogen best een signaal afgeven, maar ambtenaren ook. We hebben het over belastinggeld.

 4. Anton Jansen,
  In het bedrijfsleven liggen de lonen hoger en stijgen deze ook veel sneller (althans in de sector van degenen die hoog zijn opgeleid). Gedwongen ontslagen: wil je de kwaliteit van diensverlening uithollen? Van mij mag het. Steeds meer taken voor de gemeentelijke overheid, maar steeds minder kwaliteit. Duurt de afhandelingstermijn je uitkeringsaanvraag opeens tien weken langer. Bestrijding van uitkeringsfraude hoeft ook niet langer! Dan heb je pas reden om te zeiken over de overheid…

 5. Anton Jansen op

  @Jopper: Ik werk zelf in de ict. Na drie jaar loonbevriezing krijgen we dit jaar een procent extra. De rechtspositie van ambtenaren is anders. In ‘ruil’ voor een lager salaris krijg je meer baanzekerheid en vakantiedagen, bijvoorbeeld. De kwaliteit van dienstverlening hoeft niet achteruit te hollen. Mensen krijgen niet minder betaald, maar ook niet meer.

 6. @Anton Jansen.
  Mijn broer werkt ook een de ICT. Hij heeft over twee jaar vijf procent erbij gekregen. Ook voor het overige geldt in het bedrijfsleven geen loonbevriezing. De economische situatie is immers sinds eind 2008 flink verbeterd. Jouw situatie is dus niet maatgevend.
  Vwb baanzekerheid moet ik je gelijk geven. Maar dit geeft voor mij persoonlijk niet de doorslag. Ik heb liever meer loon. Als ik word ontslagen, vindt ik met mijn opleiding wel wat nieuws.
  Het aantal verlofdagen beloopt overigens 23 dagen per jaar. daar komt inderdaad adv bij. Die adv is echter een resultaat van het feit dat ambtenaren jarenlang water bij de wijn hebben moeten doen op het punt van salarisverhoging.
  En vwb de kwaliteit: je gaf zelf aan dat geen baangarantie geboden zou moeten worden, hetgeen betekent dat het ambtenarenkorps wordt uitgedund. Een uitdunning betekent minder dienstverlening en dus minder kwaliteit, al denk ik dat in bepaalde sectoren wel wat ruimte te winnen is.
  Je roept in je oorpsronkelijke e-mail een tegenstelling op tussen overheid en bedrijfsleven door te stellen dat ambtenaren steed meer krijgen. Ambtenaren krijgen niet steeds meer, maar steeds minder! Ik stel voor dat je je meer verdiept in de rechtspositie van ambtenaren voordat je bepaalde kreten slaakt.
  (Maar goed, ik staak de discussie: anders ga je dadelijk roepen dat ik het beeld bevestig dat ambtenaren niet werken, maar met andere dingen bezig zijn)

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden