‘De bonden zitten te hoog in de boom’

14

De VNG hield zich tot dusver op de vlakte over de spanningen rond de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Hoofdonderhandelaar Roel Cazemier geeft nu namens de werkgevers een boodschap af: ‘De bonden zitten veel te hoog in de boom en moeten echt de ogen openen voor wat er speelt bij gemeenten.’

Drie weken geleden klapte het overleg over de arbeidsvoorwaarden voor de ruim 150.000 gemeentemedewerkers in ons land. De bonden verlieten de onderhandelingstafel en staken hun woede niet onder stoelen of banken. ‘De respectloze houding van de VNG heeft het overleg de kop gekost,’ aldus Bert de Haas namens FNV Overheid.

Opvallend kalm

De tegenpartij is sindsdien opvallend kalm. De woede-uitbarsting werd vooral beantwoord met vriendelijke verzoeken om terug te keren naar de onderhandelingen. Op het ‘ultimatum’ van de bonden – ‘willig onze eisen in of we gaan actievoeren’ – luidde de reactie dat men niet het hele pakket kan accepteren. ‘Niettemin is de VNG op veel van de eisen bereid om afspraken te maken.’

Van bestuurders vallen geen ordinaire scheldpartijen te verwachten – dat zou onwaardig zijn. Maar onder de dreiging van acties wil Cazemier de bonden toch van repliek dienen. ‘Wat de bonden eisen, is veel te duur voor gemeenten. Ik roep daarom op om met realisme weer het gesprek aan te gaan.’ Hij legt daarbij een relatie met de problemen in het sociaal domein. ‘Iedereen is ervan doordrongen dat we honderden miljoenen tekortkomen. Houd daarmee rekening.’

‘Vooruitgang koopkracht’

Moeten de medewerkers hiervoor dan bloeden en salaris inleveren? ‘Nee,’ zegt Cazemier, ‘wat er is beweerd over ons salarisbod klopt niet. Een stijging van 4,9 procent over twee jaar is niet beneden de inflatie, en dat is ook niet de bedoeling. Nu het beter gaat met Nederland wil ook de hardwerkende medewerker van de gemeente daar iets van terugzien. Wij snappen dat en daar willen we voor zorgen. Met een salaris dat de inflatie compenseert en ook nog wel wat meer: een reële vooruitgang van de koopkracht.’

Daarmee legt Cazemier nog wat duidelijker zijn kaarten op tafel dan in de brief die eerder uitging. Is dit zijn handreiking aan de bonden, of heeft de VNG meer in de aanbieding? De burgemeester van Krimpenerwaard wil dat uitsluiten noch bevestigen. Op andere voor de bonden zwaarwegende punten lijkt hij vooralsnog niet inschikkelijk.

Geen nieuwe VUT

Bijvoorbeeld de eis dat gemeenteambtenaren vanaf 60 jaar voor een driedaagse werkweek kunnen kiezen. ‘Een van de twee vrije dagen zou bekostigd worden door de werkgever, mét volledige pensioenopbouw. Het kabinet heeft de VUT ooit afgeschaft, die zou hiermee in deeltijdvorm terugkeren voor onze medewerkers.’ Typisch een zaak die veel te duur is, zegt Cazemier, nog los van de vraag of het wenselijk zou zijn. ‘Werkgevers zouden hieraan anderhalf jaarsalaris aan vrije dagen kwijt zijn tot de pensioendatum.’

Nog één: het gelijktrekken van de regelingen voor vrije dagen. Veel gemeenten kennen bovenwettelijk verlof toe op grond van eigen regelingen. ‘Wij willen een standaardpakket waardoor elke ambtenaar dezelfde verlofpositie heeft, zodat dit geen belemmering vormt als mensen een overstap of detachering en dergelijke overwegen. Dat betekent ook dat medewerkers hier en daar wat minder verlof zullen hebben.’

Oude rechten

Dat laatste brengt Cazemier vrij luchtig, maar het steekt de bonden als een graat in de keel. Afstand doen van opgebouwde rechten betekent het in de praktijk. Daar zou compensatie voor moeten komen. De VNG-onderhandelaar blijft erbij dat dat onnodig is. ‘Het gaat om één à anderhalve dag per jaar.’ Maar waarom zou je dan niet compenseren? ‘Iedereen die 60 jaar en ouder is, zou zijn rechten behouden. Een langere overgangsregeling dan 7 jaar is echt ongewenst. Je wilt als organisatie niet 40 jaar lang oude rechten administreren.’

Digitaal magazine | Werken bij de overheid

 

 

Hoe blijft de overheid aantrekkelijk als werkgever?

 

 

Een van de opties is ambtenaren meer betalen dan het cao-loon, wat volgend jaar mogelijk wordt.

 

Lees nu het magazine

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

14 reacties

 1. Avatar

  Ik verbaas me over de vele zure reacties hier. Ik vind dat een bod van 4,9% over twee jaar netjes is. Ik ben persoonlijk overigens ook helemaal geen voorstander van een generatiepact. We worden allemaal betaald van gemeenschapsgeld. Voor dat gemeenschapsgeld verwacht de maatschappij dat we werk verzetten. Dat gemeenschapsgeld, dat bedoeld is voor maatschappelijke doelen, via een omweg gaan gebruiken om mensen een prepensioen te bieden, vind ik totaal niet eerlijk richting de belastingbetaler en de maatschappij. Los daarvan vind ik het ook oneerlijk richting jongere medewerkers (grote ongelijkheid in vergoeding)

 2. Avatar
  Rob van Vliet op

  Lees ik nu echt, dat de tekorten op het Sociaal Domein moeten worden meegewogen in de CAO eisen die de bonden stellen. Is meneer Cazemier namens de VNG hierin echt serieus.??
  Is de werkgever echt van zins om zijn medewerkers te duperen omdat er tussen VNG en Rijk een conflict is (dreigt) over de bekostiging van het Sociaal Domein. Ronduit walgelijk om zo naar je medewerkers te kijken.
  Een redelijke looneis, een vitaliteitspakket wat past bij 2019, is echt niet teveel gevraagd.
  Om medewerkers te binden en te boeien en vooral om nieuwe jonge mensen aan te trekken, zullen de gemeenten zich moeten gaan profileren als goede werkgever.
  dit doe je niet door de arbeidsvoorwaarden voor gemeente medewerkers naar beneden toe bij te stellen omdat je een probleem hebt over de financiering van taken die vanuit het rijk zijn overgekomen

 3. Avatar

  Op Binnenlands Bestuur heb ik al vaker aangegeven dat gemeenten grote moeite hebben om m.n. gekwalificeerd personeel te vinden. Dit geldt natuurlijk voor bep. takken van sport meer. Wat gebeurt is heel eenvoudig. Er komt een schaaltje bij en plotseling melden zich wel kandidaten. Na benoeming krijgen de zittende collega’s met dezelfde functies uiteraard ook een schaaltje erbij. Marktwerking, maar uiteindelijk natuurlijk wel ten koste van de overige werknemers.
  Zorg er daarom voor dat de basis goed is. Dat het werken voor een gemeente, met al haar problematieken en politieke stress, weer aantrekkelijk gevonden wordt. Een imagoverbetering draagt er toe bij dat dat ook de voornoemde functies zonder schaaltje erbij weer ingevuld gaan worden.

 4. Avatar
  Geert Hoving op

  Misschien moet meneer Cazemier eens kijken naar de inflatie over 2019 voor hij zulke onzin uitkraamt. Op elk ander vlak valt wel te onderhandelen en met wat handjeklap tot een redelijke regeling te komen, maar het salaris moet gewoon eens serieus omhoog om te zorgen dat gemeenteambtenaren niet nog meer koopkracht inleveren.

 5. Avatar

  Telegraaf 15 mei 2019 (Plusjes in rook op) „Dit valt gewoon tegen”, zegt Daniël van Vuuren, hoofd Publieke financiën van het Centraal Planbureau (CPB). „De inflatie lijkt voor 2019 hoger uit te komen dan we eerder dachten.” In april was de gemiddelde prijsstijging 2,9 procent door een hogere btw, een forsere energienota en duurdere benzine.

 6. Avatar

  Als de gemeenten aantrekkelijk willen blijven voor hoger opgeleid personeel dan zullen ze met een goed arbeidsvoorwaardenpakket moeten komen, anders kiezen ze voor het Rijk of Provincie waar ze wel een fatsoenlijke CAO hebben. De huidige voorstellen van de VNG betekenen alleen maar een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. In deze tijd is het belangrijk om met een goede vitaliteitsregeling voor jong en oud te komen, waarvan een generatiepact deel uit maakt. De ambtenaar mag niet de dupe worden van de bezuinigingen in het sociaal domein. Dit is iets tussen de VNG en het Rijk.
  Bestuurders zorgen altijd goed voor zichzelf, laten ze iets terugdoen voor hun personeel.

 7. Avatar

  Aanvullend op mijn vorige reactie. Werk in ict na je zestigste heb je het na een dag werken gehad. Dan ben je het geestelijk zat. Het zou zo’n mooie regeling zijn dat ouderen langzaam kunnen uitstromen en hun werk kunnen overdragen aan jongeren; maar ook hier willen werkgevers niets van weten onder het mom te duur. Nee die ouderen als een soort slaaf gebruiken en er niets voor terug willen geven. Tot nu toe zijn de loononderhandelingen éénrichtingsverkeer van de werkgever (halen – halen en niets brengen).

 8. Avatar

  de onderhandeling over cao 2019 verlopen star. VNG/Gemeenten kom tegemoet aan de eisen van de bonden.
  Gemeenten en werkgevers zeuren steeds dat “wij” langer moeten doorwerken maar waarom wordt bij een sollicitatie dan nog steeds naar de leeftijd gekeken?? Ouder dan veertig helaas leuk dat u gesolliciteerd heeft maar u voldoet net niet aan de eisen. Dit gebeurt zelfs als je intern solliciteert.
  Volgend jaar gaan de ambtenaren over naar de WNRA dan volgen er weer cao onderhandelingen. Als ik zie dat het nu al zo stroef gaat dan zou ik jongeren adviseren ga naar het bedrijfsleven want voor ambtenaren gaat gelden – vaste arbeid is nog maar de vraag maar wel vaste armoede.

 9. Avatar

  Het is nogal flauw om als gemeente te doen alsof ambtenaren onderdeel van je begroting zijn. Zo kan je op elk moment (hoogconjunctuur of laagconjunctuur) een argument ‘zoeken’ om de lonen niet omhoog te laten gaan.
  Regeren is vooruitzien.

 10. Avatar

  Loon:
  VNG, schaf een licentie Excel aan, reken de benodigde loonsverhoging en koopkrachtcompensatie uit en hou je daar aan. En hou op met dat gezwam over de kosten van het sociale domein.
  Ik kan ook mijn WOZ aanslag niet korten of stopzetten omdat mijn loon nog onderwerp is in de CAO onderhandelingen …..

  Verlof:
  Ach, die paar uren die ik moet inleveren kom ik wel overheen.
  Kijk meneer Cazemier, zo beroerd is deze ambtenaar nog niet.

  Vitaliteit:
  Ik ben van plan om vanaf mijn 60e geleidelijk af te bouwen, mits ik daar in alle redelijk de gelegenheid voor krijg. Dan zal ik ook proberen mijn kennis zo efficiënt en effectief over te dragen aan eventuele opvolgers.
  Als ik dat zelf moet bekostigen (plan B) liggen de kaarten anders en ook de motivatie.

  Ik zeg dan ook met dezelfde kalmte als de heer Cazemier, zonder overigens met ziek melden te dreigen:
  Gemoedstoestand kan een grote invloed hebben op fysieke en geestelijke gesteldheid van medewerkers.
  De kans is reëel aanwezig dat ergens in het traject tussen 60+ en de AOW leeftijd mijn zin en/of energie op is en dat ik van de ene op de andere dag alles uit handen laat vallen. Zonder overdracht.

  En zonder goede CAO:
  Niet meer bellen buiten kantoortijd of vragen om ’s avonds of in het weekend een klein klusje van thuis uit te doen. Eigen telefoon en thuiswerkplek gratis inzetten staat dan ook onder druk.

  Waarvan akte.

 11. Avatar
  Willem Wever op

  Prachtig, de tekorten in het Sociaal Domein gebruiken om de gemeente ambtenaren niet tegemoet te komen. Waar ging dit mis VNG? Hebben jullie niet gewoon een opdracht aangenomen, zonder hierover ECHT goed na te denken. Gewoon accepteren dat een korting wordt doorgevoerd en deze daarna verhalen op de gemeente ambtenaar. Echt zielig.

 12. Avatar

  Ik citeer een uitspraak van Cazemier in een interview met de VNG 2017: Hij wijst erop dat door het tweezijdige arbeidscontract de positie van de werknemer ten opzichte van de werkgever verandert. ‘We moeten op zoek naar de kansen die dit biedt’, zegt de CvA-voorzitter. ‘Ambtenaren worden niet meer eenzijdig aangesteld of ontslagen, er is veel meer sprake van een onderhandeling tussen twee partijen.’
  Ik lees hieruit dat hij doelt op kansen voor de VNG en dat de kansen voor de werknemer in de onderhandelingen worden af geserveerd! Inmiddels is dit ook de situatie. Dat past ook in de partijpolitiek van de VVD.
  De gemeenteambtenaar wordt wederom aan het lijntje gehouden! Vakbonden neem stevig positie, het is tijd voor een statement!!! Laat zien waar je voor staat!

 13. Avatar

  We zitten nu im maand 5 terwijl het voor 1 januari geregeld had moeten zijn. De vng wil een nieuwe cao per 1 april. Dit betekent 3 maanden verlies. Acties zijn alleen daarom al op zijn plaats. Laat staan om de overige voorwaardes. Alle gemeentelijk belastingen zijn meer gestegen dan de verwachte loonsverhoging. Vng klaagt dat de bonden te hoog in de boom zitten. Vng kom van je rots af en waardeer je personeel zoals het hoort.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden