FNV bepleit brede sociale agenda

0

In een eerste reactie is de FNV gematigd positief over het deelakkoord dat VVD en PvdA hebben gesloten voor 2013. De vakcentrale pleit in een open brief aan informateurs Bos en Kamp voor een brede sociale agenda voor de langere termijn.

Met zo’n brede sociale agenda kunnen gezamenlijk de belangrijke vraagstukken opgepakt worden. Structurele oplossingen zijn vereist. FNV-voorzitter Ton Heerts: 'Ik heb het met nadruk over een langere-termijn-agenda. Dit soort zaken los je niet alléén op en zeker niet in een namiddag.'
 
Gezamenlijke aanpak
De FNV in beweging pleit juist nu voor die gezamenlijke aanpak omdat in Den Haag de nieuwe plannen worden gesmeed voor de komende vier jaar. Heerts:'De verkiezingsuitslag laat zien dat de mensen een stabieler en socialer kabinet willen dan voorheen.'
 
Onderkant
De FNV komt in de brief aan de informateurs met voorstellen om de positie van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te verbeteren. Zo bepleit de vakcentrale onder meer dat het recht om het aantal uren van kleine arbeidscontracten uit te breiden, versterkt moet worden. Ook vindt de FNV dat de hoogte en duur van de WW intact moeten blijven en dat zzp’ers betere toegang tot regelingen voor arbeidsongeschiktheid en pensioenen moeten krijgen.

Uitkeringen
De FNV wil werkgevers stimuleren mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Als werkgevers voldoende mensen met een arbeidshandicap in dienst nemen, worden ze van de werkgeversbijdrage aan de Wajong vrijgesteld. Verder vindt de vakcentrale het onwenselijk dat steeds meer bijstandsgerechtigden als tegenprestatie voor hun uitkering werk moeten verrichten waarvoor gewoon loon betaald zou moeten worden.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.