Formatiedocument: zorgvrager vaker naar gemeenten

0

Zorgvragers worden steeds afhankelijker van de keuzen van hun gemeente, willen de partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet. “Het recht op zorg wordt vervangen door een voorzieningenstelsel.”

Voorzieningen die verdwijnen uit de AWBZ moeten als taak worden opgepakt door gemeenten, blijkt uit het gelekte formatiedocument in handen van RTL Nieuws. Het standaard recht op zorg verdwijnt op die manier. Het is aan de lokale overheid om dit soort voorzieningen wel of niet aan te bieden. Dit bijvoorbeeld als het gaat om persoonsgebonden budgetten. “Het recht op zorg wordt vervangen door een voorzieningenstelsel”, staat in het document.

Voorstander

Als het gaat om de persoonlijke verzorging van mensen is de G32 hier wel een voorstander van. Breng die taak maar onder in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), vraagt het platform, dat zich baseert op onderzoek.

Uit dit onderzoek Verkenning Awbz-functie extramurale persoonlijke verzorging van bureau HHM blijkt namelijk dat ruim 52 procent van de mensen die hulp in de huishouding ontvangen ook, via de AWBZ, persoonlijke verzorging krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om wassen, hulp bij het aankleden of het geven van medicatie. Het voordeel van het onderbrengen van de verzorging in de Wmo is dat een zorgverlener zowel de huishoudelijke taken doet als de verzorging.

Zo krijgen mensen die hulp ontvangen niet telkens andere hulpverleners over de vloer.  

Decentralisatie

De bedoeling is ook de ondersteunende begeleiding onder te brengen in de Wmo. Als dat gebeurt, is de overlap van mensen die hulp ontvangen vanuit de Wmo en verzorging vanuit de AWBZ bijna 100 procent, concludeert het onderzoek. Daarmee wordt het volgens de G32 nog logischer de verpleging te laten organiseren door gemeenten.

Gemeentesecretarissen zijn dan wel weer terughoudend als het gaat om de vraag of zij een duidelijk beeld hebben wat hun gemeente als zorgkerntaak ziet en wat het moet overlaten aan anderen, meldt adviesbureau BMC op basis van een enquête. Minder dan de helft van de 64 respondenten heeft vastgesteld wat zij nu al moet doen op het terrein van lokaal gezondheidsbeleid.

Risico's

Slechts 14 procent van de ondervraagde gemeentesecretarissen geeft aan dat de bestaande formatie voldoende is om zorg te dragen voor de extra zorgtaken die op gemeenten afkomt vanuit de AWBZ. 15 procent heeft een innovatieagenda voor mogelijke verdere toekomstige taakverschuivingen op dit terrein. Iets meer dan een derde van de deelnemende secretarissen ontwikkelt nu al scenario’s voor toegang, arrangementen en contracteren. Slechts een kwart van de ondervraagde secretarissen geeft aan de impact en financiële risico’s te kennen van de verdere decentralisaties van taken.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden