Nieuwe cao gemeenteambtenaren: 3,25% meer loon

1

De vakbonden hebben samen met VNG na een ”uiterst moeizaam proces” een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor gemeentemedewerkers.

De nieuwe cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019.

In januari van dit jaar hebben gemeentemedewerkers een loonsverhoging  gehad van 0,4 procent. In augustus 2017 wordt het loon structureel met 1 procent verhoogd en het Individueel Keuzebudget (IKB) met 0,5 procent per 1 december. In januari 2018 volgt 1,5 procent loonsverhoging en 0,25 procent verhoging van het IKB per 1 juli. In totaal betekent dit een verhoging van 3,25 procent structureel over 20 maanden.

Zekerheid
“De verantwoordelijkheid voor een gezond evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit ligt bij werkgevers en medewerkers in onze sector”, stelt het akkoord. Daarom willen ook alle partijen bevorderen dat ook alle ambtenaren de kans krijgen zich aan te passen aan de veranderende wereld waarin ze moeten opereren. “Zonder dat dit ten koste gaat van zekerheid voor de werknemer”

Om die reden moeten gemeenten een strategisch personeelsbeleid gaan ontwikkelen ‘ waarin flexibiliteit en zekerheid een vast onderdeel vormt, afgestemd op de aard en duur van de werkzaamheden van de gemeenten, ook in de toekomst. Daarnaast stimuleren gemeenten diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie.’

Daarnaast wordt er ook over mobiliteit gerept in het akkoord. Het is meer een signaal en richting die wordt afgegeven dan een harde afspraak. Gezien wordt dat medewerkers wel in beweging willen komen, maar dat te weinig zekerheid hen vaak van deze stap weerhoud. Ondersteuning is dan ook nodig. ” Door een (tijdelijke) overstap naar een andere gemeente kunnen medewerkers zich ontwikkelen en ervaring opdoen. Instrumenten die werkgevers hierbij bijvoorbeeld kunnen gebruiken zijn detacheringen en het oprichten van een (regionale) marktplaats voor het inhuren van personeel in dienst van de gemeentelijke sector.”

Oneerlijke concurrentie
FNV geeft aan vooral tevreden te zijn dat er een afspraak is gemaakt om het inhuren van mensen op payrollbasis onaantrekkelijker te maken. Medewerkers via payrolling krijgen minimaal hetzelfde salaris als mensen in vaste dienst. Dit is inclusief bijdrage voor sociale zekerheid en pensioenopbouw. Dit voorkomt oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Verder moeten gemeenten voor payrollers nog een toeslag betalen. Dat maakt het aantrekkelijker om ze in vaste dienst te nemen.

Mede door verdere inzet van het generatiepact is afgesproken dat gemeenten in 2017 en 2018 nog eens 2000 jongeren aan een baan helpen. Het generatiepact is ook een effectieve manier om duurzaam werken voor oudere medewerkers mogelijk te maken. Daarnaast is afgesproken een pilot te doen met leerambassadeurs, om de ontwikkeling van medewerkers en hun loopbaankansen te vergroten.

Verlof
Geconstateerd wordt dat er al veel stappen zijn gezet in de modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Daarom concluderen de partijen in de overeenkomst: ” Nu zijn we klaar voor een volgende stap: de harmonisatie en de vereenvoudiging van het verlof.”

Kern is dat ambtenaren de ruimte moeten krijgen voor individuele keuzes. “Medewerkers moeten zelf kunnen bepalen waarvoor verlof wordt ingezet. Daarbij versterkt harmonisatie de samenwerking tussen gemeente, de arbeidsmarktmobiliteit van medewerkers en draagt het bij aan de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden bij (ambtelijke) fusies en samenwerkingen.” Daarom wordt de intentie uitgesproken om de intentie om per 1 januari 2020, als er overeenstemming is over de sectorale norm in verlofdagen en het overgangsrecht, een nieuwe verlofregeling op te nemen in de cao.

Bewust belonen
Ook hebben Partijen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een nieuw bewust beloningssysteem. Er is vastgesteld dat er in de sector te veel vragen zijn over hoe het systeem in de praktijk zal werken, om het systeem landelijk in te voeren. Partijen spreken af dat gemeenten die dat willen, een pilot kunnen doen aan de hand van de systematiek van bewust belonen zoals voorgesteld in een apart co-creatierapport.

Digitaal magazine | Werken bij de overheid

 

 

Hoe blijft de overheid aantrekkelijk als werkgever?

 

 

Een van de opties is ambtenaren meer betalen dan het cao-loon, wat volgend jaar mogelijk wordt.

 

Lees nu het magazine

Over Auteur

Betty van Wijngaarden

Freelance redacteur voor Gemeente.nu en zelfstandig coach voor professionals (werknemers en zzp'ers). Tevens auteur en trainer. Als "communicatiediva" pur sang heeft ze de beschikking over veel woorden en schrijft ze graag over loopbaangerelateerde onderwerpen. In coaching kan ze goed luisteren, aanmoedigen en aanzetten tot actie of een koerswijziging. Het liefst met de nodige dosis humor. (www.vanwijngaardencoaching.nl)

1 reactie

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden