Overleg cao gemeenteambtenaren ‘mislukt’

19

“Het eindbod van de werkgever was in beton gegoten”, zegt onderhandelaar Bert de Haas van vakbond Abvakabo FNV over het mislukte cao-overleg met de VNG.

De vakbond wilde een loonsverhoging van 2 procent en nog 1 procent extra voor de begeleiding van werk naar werk. Daarnaast wilde Abvakabo FNV de mobiliteit in de sector verhogen door de verschillende rechtsposities tussen gemeenten vlot te trekken. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wilde het zogeheten lokaal beleid afschaffen, maar had daar volgens De Haas meer haast bij.

Verschillen
“Er zijn nogal wat verschillen tussen gemeenten”, zegt De Haas. “Je zou bij sommige steden bijna van een heel eigen rechtspositie kunnen spreken. Het gaat om een groot aantal verschillen, zoals de vergoeding voor reiskosten.” De crux zit in het overgansrecht. Volgens De Haas wilde de VNG afwijkende regeling laten vervallen per 1 januari 2013; de vakbond wilde meer tijd nemen.

Het andere pijnpunt was het loonbod. De VNG ging niet akkoord met het bod van De Haas cum suis. Het maximum was 2 procent tot eind december 2012. Ook zou er volgens de VNG budget worden vrijgemaakt voor loopbaanbegeleiding. “Dit eindbod van de werkgever was in beton gegoten”, volgens De Haas 

Verlies werkgelegenheid
Op de website van de VNG geeft Jantine Kriens, onderhandelaar voor de werkgevers, haar kijk op de zaak. “Er zit geen rek meer in. Meer loon betekent gewoon meer verlies van arbeidsplaatsen. Zo simpel ligt het. We zijn dichtbij een prima akkoord, met vernieuwende afspraken over opleiden en mobiliteit, en veel keuzemogelijkheden voor de medewerkers”

De VNG meldt dat het overleg is opgeschort. De vakbond ziet het overleg als mislukt. “De huidige cao blijft gelukkig van kracht”, zegt De Haas. “Het is nu aan de leden hoe we verder gaan.” De vakbond geeft wel een negatief advies mee aan de leden.

De cao betreft 180.000 gemeenteambtenaren. De nieuwe overeenkomst zou ingaan per 1 juni.

Vragen over ambtenarenrecht? Ga naar de Kennisbank Rechtspositie Ambtenaren: Actueel, diepgaand en bijzonder gebruiksvriendelijk. Meer informatie>>

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

19 reacties

 1. Jammer dat de grootste schreeuwers het weer bederven voor de rest; in tijden van crisis is die paar procent mooi meegenomen. Het valt mij daarnaast tegen dat de solidariteit onder werkenden zo klein is; iets wat je toch juist bij bondsleden zou verwachten. Maar bijna iedereen gaat voor het individuele korte termijn gewin: nu meer geld en over de toekomst hebben we het maar even niet…
  En nee, ik ben geen bondslid meer. Nadat ik gemerkt heb hoe die iedere onderhandeling vakkundig weer om zeep helpen regel ik mijn belangen zelf wel…

 2. Beste vng,

  1. Een exodus van ambtenaren vindt plaats i.v.m. de vergrijzing over de komende jaren (zo wijst onderzoek uit);
  2. Er dreigt dus een moeilijk op te vangen kwaliteitsverlies;
  3. Steeds meer gemeenteambtenaren zijn nodig, gezien allerlei decentrale taakuitbreidingen (getuige bijv. awbz/wajong);
  4. Arbeidsvoorwaardelijk gezien, delft de gemeente het onderspit bij de marktsector (althans voor zover het de hoog opgeleiden aangaat, zo wijst onderzoek uit);

  Gelet op de hierboven, niet te betwisten punten: is het opportuun om de lonen van ambtenaren nog meer te verschralen? Hoe gaat u de komende tekorten op de arbeidsmarkt te lijf? Of bent u van plan om de overheid en haar taken uit te besteden aan de private sector om zodoende een zeker kwaliteitsniveau te handhaven, wat de burger overigens veel meer in de beurs zal raken?

  Ik kan maar een conclusie trekken en dat is dat u aan korte termijnpolitiek doet. Uiteindelijk zult u toch met structurele oplossingen ter verbetering van de ambtelijke arbeidsvoorwaarden moeten komen. (De vraag is overigens of het maatschappelijke klimaat het dan toelaat.)

 3. Ten minste compensatie van koopkrachtverlies! Ik steun de vakbonden. Als ze zo blijven doorgaan, count me in…I’ll join.

 4. H. Heezen op

  Volgens mij vergeet iedereen dat de crisis waar we nu in zitten veroorzaakt is door het onverantwoordelijk gedrag van de bankensector. Nu de banken zijn gered door de belastingbetaler sijpelt de ellende nu door naar de rest van de samenleving. Bij de banken zijn alle bonussen weer als vanouds en onder andere de ambtenaren mogen de rekening betalen van de bezuinigingen. Ik pas ervoor!!!

 5. Het valt mij op dat ik de woorden: “prima akkoord” steeds hoor van het VNG, maar
  dat als ik om me heen kijk steevast met
  het laagste loonbod (voor zover daarvan
  nog wel sprake is) geconfronteerd wordt.

  Daarbij moet worden opgemerkt, dat de mensen van de buitendienst overwegend dergelijke discussies niet (direct) kunnen volgen.

  Rest mij nog de volgende vraag aan het VNG. Waarom staat er vaak beduidend meer begroot dan dat er in de praktijk betaald wordt?

 6. Ik ben ook blij met de vakbonden. We gaan er steeds meer op achteruit. De VNG weet het leuk te brengen, maar er blijft niets over van ons salaris door de oplopende kosten, de werkdruk loopt steeds meer op en de secundaire arbeidsvoorwaarden worden steeds meer afgebroken. Hoera voor de vakbond die de ogen openhoudt voor ons, als gewone medewerkers.

 7. Maar goed dat er vakbonden zijn (ik ben overigens geen lid) want een meerderheid gaat hier akkoord met koopkrachtverlies. De inflatie bedraagt momenteel 2,1 procent dames en heren en die zal allen nog maar stijgen

 8. Aparte reacties. Want als ik zie wat ik netto overhoud bij 100 euro bruto meer salaris per maand, dan is 2% per jaar erbij alleen al nodig om in koopkracht gelijk te blijven…

 9. Beste Jacob,
  Ik ben ook lid. Waarschijnlijk had ik het duidelijker moeten formulieren. Ik twijfel wel over dat lidmaatschap, juist omdat ik weinig invloed heb als lid. Ik wacht het advies af, maar vind dit verhaal helder. Beide partijen zijn aan het woord. ik dacht maanden geleden nog dat de VNG op de nullijn zou zitten.

 10. Ik ga graag akkoord met dit bod. Er lijkt een goede move te worden gemaakt om te komen tot moderne arbeidsvoorwaarden. De gemeentelijke werkgever is zorgvuldig ten aanzien van het zittend personeel en weet toch nog iets re?els in het vooruitzicht te stellen.
  De vakbond (zelf ook lid) komt nu toch wel heel erg ver weg te staan van de gemiddelde gemeente-ambtenaar. Nog even en men vertegenwoordigt alleen nog maar het GVB uit Amsterdam en dat soort groepen. Het wordt tijd dat alle andere gemeente-ambtenaren ook van zich doen spreken. In de trein zou het je ook gaan irriteren als steeds weer dezelfden aan de rem menen te moeten trekken.

 11. Beste Cees, Jou bewering over de vakbond klopt niet. Zij maakt de dienst niet maar de leden van die vakbond. Als je niet bent aangesloten heb je dus pech en kun je dus niet meestemmen. Wanneer heel veel leden het zelfde gevoel hebben als jij en Jan gaat ook een vakbond accoord met het bod. Het lijkt me handig dat jullie van de eventule loonsverhoging omzetten in een lidmaatschap van een van de vakbonden en zo invloed kunnen uitoefenen. Hoor het graag.
  ten overvloede hierbij de adressen van de sites:
  http://www.cnv.nl en http://www.fnv.nl.
  Ik wacht even met mijn commentaar op dit aanbod tot dat ik het advies heb gehoord van de vakbond. Dit soort berichten zijn mij te eenzijdig.

 12. Helaas merk ik, doordat ik aan het einde van mijn schaal zit, dat ik ieder jaar minder overhou. De prijzen van gas/electra, water, benzine, boodschappen, etc. schieten omhoog en mijn salaris blijft hetzelfde, hierdoor is er iedere maand dus minder te besteden.
  Met de afbrokkeling van allerlei secundaire voorwaarden en geen inflatiecorrectie op het loon maar wel een verhoging van de werkdruk door bezuinigingen…wordt het er niet makkelijker op allemaal..

 13. K. de Beer op

  Ik ben begonnen in het bedrijfsleven en overgestapt naar de overheid. Ondanks alle mooie woorden zie ik in de praktijk dat alle interessante secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn afgebroken. In feite blijft dan alleen loon over en daarover is bekend dat het bedrijfsleven de afgelopen tien jaar een voorsprong van 40% heeft genomen. Ik wil niet klagen maar de overheid als werkgever moet niet voorspiegelen dat zij goed betaald. In feite opereert zij niet als werkgever maar als verlengstuk van de politiek die goedkoop wil bezuinigen en daarom ook het eigen personeel min of meer afbrand. In de top gaat het dus anders want daarin worden wel allerlei goudgerande afspraken gemaakt, peperdure interimmers aangetrokken en bestaan wachtgelden voor politici die veel langer duren dan de WW-termijn voor ambtenaren

 14. Twee procent biedt de VNG, dat is een heel mooi bod. De vakbonden verdraaien de waarheid door te beweren dat de VNG maar 1% biedt. Ook het verhaal over de afwijkende lokale regelingen klopt niet: er is daarvoor een heel goed overgangsrecht geboden. De vakbonden worden gegijzeld door oude grijze mannen.

 15. Een bod dat voor jongere ambtenaren an het eind van hun schaal weinig nieuws biedt. Met mobiliteit, opleiding etc. etc. als leuke afleiding van de financele kant. In mijn gemeente is en komt er GEEN extra opleidingsbudget bij. Maw deze CAO levert bij de huidige inflatie niks op. Alweer.

 16. Ik ga ook akkoord met dat bod. Ik word dus niet goed vertegenwoordigd door de vakbond. Ook als je geen lid bent maken ze nog belangrijke besluiten over mijn inkomen en toekomst. In deze tijd is een procent heel mooi.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden