VNG: Drie geschilpunten over nieuwe cao

1

De VNG ziet niets in het ultimatum van de vakbonden. Drie geschilpunten vormen het obstakel voor een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren.

“Alle colleges hebben deze week een brief ontvangen van de vakbonden”, reageert de vereniging op het schrijven. “In die brief geven de vakbonden hun visie op het overleg over de Cao Gemeenten. Daarnaast vragen ze gemeenten om de VNG op te roepen concrete stappen te maken in het overleg. In deze ledenbrief geven wij onze visie op het cao-overleg en op het verzoek van de vakbonden.”

Hier en daar zijn nog wat kleine verschillen van mening, stelt de VNG. Belangrijker zijn drie verschillende punten waar de vereniging en de bonden tegenover elkaar staan. Het gaat volgens de bonden om de volgende onderwerpen:

  1. Het generatiepact: elke medewerker moet vanaf een bepaalde leeftijd recht om minder te werken met looncompensatie;
  2. Het schrappen van artikel 10d:33 lid 3, over de leeftijdsgrens voor de aansluitende werkloosheidsuitkering;
  3. Een structurele loonsverhoging in 2014.

De VNG reageert als volgt:

  1. “De vakbonden willen dat alle medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd recht hebben om minder te gaan werken met een gedeeltelijke looncompensatie”, staat in de ledenbrief over de onderhandelingen (zie bijlage). “Dat kan de VNG niet afspreken. Het recht om minder te werken wordt dan een doel op zich, een soort deeltijd-VUT. Voor de VNG gaat het juist om de instroom van jongeren. Dat ouderen minder gaan werken kan in bepaalde gevallen het middel zijn om dat te bereiken, maar niet overal.”
  2. “Wat we niet willen, is het moeilijker maken om mensen via payroll in te zetten. Dat is namelijk een keuze van gemeenten en medewerkers zelf en kan je niet per cao regelen.”
  3. “Over de beloning lopen de meningen tussen de VNG en de vakbonden meer uiteen, maar niet zo ver als de brief van de vakbonden doet vermoeden.”

Wie de brief goed leest, krijgt de indruk dat vooral de kwestie rond het recht op minder te werken een pijnpunt is. Over het tweede punt staat in de brief dat de onderhandelaars al “een heel eind op weg” zijn.

“Een wens van de vakbonden is dat medewerkers minder tijdelijke aanstellingen achter elkaar kunnen krijgen: het ‘terugdringen van onzeker werk’. Het kabinet bereidt hierover een wetswijziging voor, maar vanwege de bijzondere rechtspositie van ambtenaren geldt die niet voor gemeenten. Toch hebben wij al tegen de vakbonden gezegd dat we serieus kijken of we ook voor gemeenteambtenaren soortgelijke regels kunnen maken.”

Beloning
Het is nog wel de vraag in hoeverre de onenigheid over salarisverhogingen een breekpunt voor de onderhandelingen is geweest. Volgens de VNG valt dit wel mee; de vakbond geeft hier veel meer gewicht aan. Het College van Arbeidszaken van de vereniging ziet hoe dan ook weinig ruimte op dit gebied.

“In tegenstelling tot andere medewerkers in het openbaar bestuur, hebben gemeenteambtenaren nog in 2011 én in 2012 een structurele loonsverhoging gekregen”, staat in de brief. “Dat deze loonsverhogingen geen gelijke tred houden met de inflatie is uiteraard zuur, maar hierin zijn gemeenteambtenaren geen uitzondering. Een groot deel van de Nederlandse bevolking
heeft hiermee te maken.”

Verder is er nog wel een voordeel te melden. “De werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers bij de overheid hebben op de pensioentafel een afspraak gemaakt waardoor de pensioenpremies vanaf volgend jaar fors dalen. Het grootste deel van die daling komt ten goede aan de medewerkers. Zij hoeven minder pensioenpremie te betalen en houden daardoor 2 procent meer nettoloon over.”

Ultimatum
Zoals gezegd krijgt het ultimatum van de bonden geen handen op elkaar bij de onderhandelaars van de VNG. Wie het niet eens is met deze reactie, kan dat per mail op de agenda zetten. “Mocht u vragen of twijfels hebben over de inzet van de VNG dan nodigen wij u uit om dat te laten weten”, sluit de brief af. “U kunt dit doen via cva@vng.nl. Wij maken dan een afspraak voor een gesprek.”

Over Auteur

1 reactie

  1. Als enige ‘branche’ over de periode 2002 – 2011 0,35% minder gekregen dan de inflatie. Onze eindejaarsuitkering is nu 6% (rijks- en provincieambtenaren 8,3%). Het beloofde zoet is ook nog niet bij de gemeenteambtenaren aangekomen. Enne minder pensioenpremie….over een sigaar uit eigen doos gesproken. Tja, aantrekkelijk werkgeverschap, waarom komen er toch geen jongeren op gemeenten af?

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden