Zes adviezen bij het ontslagbesluit

0

Of je even je bureau wil leegmaken, is de vraag. Wat te doen als het besluit is genomen om jou te ontslaan? “Blijf beschikbaar.”

Reorganisaties zorgen voor spanningen op de werkvloer. Door de emoties die spelen rond de mogelijkheid ontslagen te worden, is het vaak lastig om de zaken helder op een rij te krijgen. Wat zijn je rechten en hoe verzacht je de pijn van het ontslagbesluit. Onder meer door gebruik van de kennisbank Rechtspositie Ambtenaren zijn zes adviezen te geven:

  • Ga niet akkoord

Ja, wacht in ieder geval met je besluit het ontslag te accepteren. De kans bestaat namelijk dat je door het accepteren van een regeling bij ontslag toch in je eigen vingers snijdt, bijvoorbeeld door je rechten op uitkeringen te verspelen.

  • Vraag een schriftelijke bevestiging

Het advies is misverstanden te voorkomen door zwart op wit vast te leggen waarop het besluit gebaseerd is. De bevestiging geeft de eventueel ingehuurde ontslagjurist een concreet document om mee te werken.

  • Blijf beschikbaar

Natuurlijk kan het aanlokkelijk zijn om je kop in de wind te gooien en zelfs weg te blijven nadat het ontslagbesluit is genomen. Toch is het aan te raden beschikbaar te blijven voor werkzaamheden. Een schorsing is het laatste wat je nodig hebt op dat moment. Verwijtbaar gedrag brengt het ontvangen van een WW-uitkering in gevaar.

  • Teken bezwaar aan

Doe dit binnen zes weken, schriftelijk. Zo niet, dan wordt het besluit onaantastbaar. Wie zijn zaak voor de rechter wil krijgen, moet in de pen klimmen.

  • Verzamel informatie

Leg een dossier aan. Verslagen van functioneringsgesprekken; relevante correspondentie. Dat kan helpen om het bezwaar te onderbouwen.

  • Vraag advies

Kenners van de ambtenarenwet hebben niet voor niets gestudeerd om te begrijpen wat de rechten en plichten van werkgevers en werknemers zijn. Juridische hulp is waarschijnlijk welkom.

Voor alle duidelijkheid: dit is niet de enige, juiste manier om hiermee om te gaan. Uiteindelijk is het altijd weer een individuele keuze van werknemers om wel of niet bezwaar te maken tegen ontslagbesluiten.

Reorganisatie gemeente
Natuurlijk kan het voor gemeenten nodig zijn om te reorganiseren. Dit moet evenwel volgens de geldende regels gebeuren. “Het verlenen van ontslag op basis van artikel 8:3, eerste lid, CAR-UWO moet, individuele gevallen uitgezonderd, op grond van het derde lid plaatsvinden aan de hand van een vooraf vastgesteld gemeentelijk plan”, staat in de kennisbank geschreven over het reorganisatieontslag. “In zo’n plan kan zijn opgenomen:

  1. Een omschrijving van (onder meer de doelstellingen en de reikwijdte van) de reorganisatie;
  2. De looptijd van de reorganisatie;
  3. Voor zover aan de orde: de wijze waarop wordt bepaald wie wel en wie niet worden ontslagen bij overtolligheid (rangorde);
  4. De wederzijdse rechten en verplichtingen van de gemeente en de betrokken ambtenaren, waaronder de voorzieningen waarop de betrokken ambtenaren recht hebben.”

Van werk naar werk staat hoog op de agenda sinds de cao gemeenten 2011-2012. Het uitgangspunt is ambtenaren zo veel mogelijk naar ander werk te begeleiden om zo hun werkloosheid te voorkomen.

Uitgangspunt van de nieuwe regeling is, zoals voorheen, dat de boventallige ambtenaar naar ander werk wordt begeleid en dat werkloosheid zo veel mogelijk wordt voorkomen. “In artikel 10d:13 CAR-UWO is de inspanningsverplichting van partijen vastgelegd”, meldt de kennisbank.

“Zowel de boventallig verklaarde ambtenaar als het college moet een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering van het VWNW-traject. De inspanningen zijn gericht op plaatsing van de ambtenaar in een passende dan wel geschikte functie, of op aanvaarding door de ambtenaar van een functie buiten de gemeente.”

Sociaal plan gemeente
Overigens is het niet enkel kommer en kwel tijdens reorganisaties. Arbeidsrechtadvocaat Ralph Jan van der Ham en interim-manager Arie de Ruijter lieten Gemeente.nu eerder al weten dat een sociaal plan juist het vertrouwen van medewerkers kan winnen. Ook gaven zij tien alternatieven voor ontslag.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden