Gestage progressie bij cao-onderhandelingen

0

Bonden en VNG hebben formeel overleg gevoerd over een nieuwe CAO

De huidige cao liep 1 januari 2013 af. Belangrijke onderwerpen tijdens het overleg waren mobiliteit, de sociale kwaliteitsagenda, verlof bij ziekte en loonontwikkeling. Hoewel op een aantal onderwerpen gezamenlijke uitgangspunten zijn geformuleerd, zijn er nog wel wat hobbels te nemen. Op 20 september worden de onderhandelingen voortgezet.Mobiliteit
Gemeenten en hun medewerkers moeten eenvoudiger een ‘match’ kunnen vinden tussen werk en mensen. De partijen verkennen gezamelijk de mogelijkheden en maatregelen die ten behoeve van de mobiliteit kunnen dienen. Te denken valt aan versterking van regionale arbeidsmarkten, beschikbaar stellen van webbased loopbaan- en sollicitatiefaciliteiten en sectorbrede afspraken over EVC-certificering.

Sociale kwaliteitsagenda
De partijen zijn het eens dat het belangrijk is te zoeken naar mogelijkheden voor interne verbeterslagen, voordat wordt gekeken naar mogelijkheden van externe partijen. Daarnaast is het belangrijk om de werkgelegenheid in vooral de lagere loonschalen te bewaken. Over deze twee punten zullen er gezamenlijke uitgangspunten vast worden gelegd. Daarnaast zal er gezamelijk een sectorplan opgesteld worden om de jeugdwerkloosheid te bestrijden en de duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers te bevorderen. Het sociaal akkoord geeft hiervoor een subsidiemogelijkheid.Verlof bij ziekte
Zowel de vakbonden als werkgevers hebben hun visie gewisseld over ‘verlof bij ziekte’. Ze zijn het erover eens dat een nieuwe regeling moet overeenstemmen met de Europese arbeidstijdenrichtlijn en dat er een evenwicht moet zijn in opbouw en opname van verlof en eventuele verval- of verjaringstermijnen. Er is nog geen overeenstemming over waar dat evenwicht moet liggen. Dit wordt in het vervolgoverleg verder besproken.

Loonontwikkeling
In het overleg is voor het eerst concreet gesproken over de loonontwikkeling. De vakbonden hebben als looneis het behoud van koopkracht. De VNG stelt dat het nog onduidelijk is hoe de gemeenten er vanaf volgend jaar financieel voor staan. Er komen nieuwe fiscale regels voor pensioenen en het College voor Arbeidszaken heeft de bonden opgeroepen om gebruik te maken van de kans om met een nieuwe pensioenregeling ruimte te creëren voor arbeidsvoorwaarden. Voor de bonden is dat niet acceptabel. Voorlopig lijkt dit het grootste punt van verschil tussen de partijen.

Werkgroepen Cao van de Toekomst
Sinds de start van de onderhandelingen in maart zijn de bonden aan de slag gegaan in verschillende werkgroepen. Naast de bestuurders van de diverse vakbonden, zijn ook (kader)leden vertegenwoordigd in de werkgroepen. Onderwerpen die in deze werkgroepen worden besproken zijn: een nieuw bij cao afgesproken individueel keuzebudget (IKB), een nieuwe indeling van de CARUWO en een nieuw beloningshoofdstuk (hfst. 3 CARUWO).  De werkgroepen zijn momenteel hard aan het werk en zullen uiterlijk in december van dit jaar hun advies aan de werkgevers presenteren. Deze veranderingen zouden per 2015 kunnen ingaan.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden