Onderzoeksraad integriteit nu ook voor gemeenten

0

Ambtenaren van gemeenten en waterschappen kunnen vanaf 1 januari 2014 aan de Onderzoeksraad Integriteit Overheid vragen hun vermoede misstand op het gebied van integriteit te onderzoeken.

Dat is samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen afgesproken.

De Onderzoeksraad onderzoekt al deze vermoedens binnen Rijk, Politie, Defensie, Provincie en een aantal zelfstandige bestuursorganen. Het gaat om vermoedens die eerst intern in de organisatie gemeld zijn en daar geen of onvoldoende gehoor hebben gekregen. Met de aansluiting van gemeenten en waterschappen ontstaat meer helderheid en eenduidigheid in procedures en onderzoek naar vermoede misstanden in de publieke sector. Ook profiteren betrokken sectoren van een hogere concentratie aan expertise.

Harm Brouwer, voorzitter Onderzoeksraad Integriteit Overheid: “Een organisatie moet melders van vermoede misstanden op het gebied van integriteit omarmen, ook als blijkt dat het vermoeden ongegrond is. Met onze onderzoeken en adviezen willen we bijdragen aan het beschermen van melders en het voorkomen van misstanden in de toekomst. Het is mooi dat de gemeenten en waterschappen de integere overheid hoog in het vaandel hebben staan en hun ambtenaren een toegankelijk en makkelijk te vinden meldpunt bieden.”

Extern melden?

Het extern laten onderzoeken van een vermoede misstand op het gebied van integriteit is mogelijk als de melder het oneens is met het standpunt van de organisatie en/of een interne melding niet of niet goed wordt opgepakt. In het geval van dat melders zich in hun positie bedreigd voelen, kunnen zij zich rechtstreeks wenden tot de Onderzoeksraad.

Laagdrempelig

De Onderzoeksraad Integriteit Overheid is een laagdrempelig, onafhankelijk en onpartijdig onderzoeksorgaan voor meldingen van vermoede integriteitsmisstanden. Dat gebeurt door vijf leden met expertise op het vlak van recht, onderzoek en wetenschap, publieke en private sector of politiek. Zij werken samen met andere experts zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Via het Adviespunt Klokkenluiders komen (ook) melders van vermoede misstanden bij de Onderzoeksraad terecht.

Uitbreiding

De gemeenten kennen tot nu toe de Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid (CKGO). Nu deze op 1 januari ophoudt te bestaan, zal de Onderzoeksraad zich uitbreiden met leden die extra kennis hebben van deze sector en de sector waterschappen. Er komt een nieuw ministerieel besluit dat de nieuwe taken van de in 2012 ingestelde Onderzoeksraad wettelijk gaat verankeren.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden