Topinkomens zorg, wonen, wetenschap €50.000 lager

0

De bezoldigingen van topfunctionarissen in de sectoren zorg, wonen en wetenschappelijk onderwijs gaan met ruim 50.000 euro naar beneden. De maatregel gaat per 1 januari 2016 in, topfunctionarissen mogen dan niet meer dan 179.000 euro bezoldiging ontvangen.

Dat laat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer weten.

In de sectoren zorg, wonen en wetenschappelijk onderwijs gelden naast de maximumnorm van de Wet Normering Topinkomens (WNT) van 179.000 euro ook staffels (lagere normen). De hoogte van die staffels hangt af van diverse factoren, bijvoorbeeld de omvang van de instelling. De vakministers hebben gebruik gemaakt van een overgangsjaar om deze staffels opnieuw vast te stellen met de sector. Binnen het onderwijs gold dit overgangsjaar alleen voor het wetenschappelijk onderwijs, voor de andere onderwijssectoren geldt al een verlaagd maximum sinds 1 januari 2015.

Topinkomens in verschillende (semi)publieke sectoren zijn dit jaar verlaagd naar 100% van het ministerssalaris. Vóór 1 januari 2015 mochten topfunctionarissen nog 130% van een ministerssalaris verdienen, vanaf die datum werd dat 100%. Nu gaan dus ook de bezoldigingen van topfunctionarissen in de resterende sectoren zorg, wonen en wetenschappelijk onderwijs met ruim 50.000 euro naar beneden.

Plasterk komt in december met een evaluatie van de wet. Deze kan als basis dienen voor een uitbreiding van de ‘reikwijdte van het bezoldigingsmaximum’

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden