Opinie Condities voor belangrijk en zinvol werk

0

Kan de lean manager ervoor zorgen dat iedereen de betekenis vindt in zijn werk die hij zoekt? Het antwoord daarop is natuurlijk ‘nee’. Wat zinvol werk is, kan alleen bepaald worden door mensen zelf. Wel kan een lean manager de juiste condities creëren zodat mensen een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Dat leidt uiteindelijk tot hogere kwaliteit aldus lean-expert Michael Ballé.

Het management van een organisatie kan op zich niet zorgen voor ‘meaningful work’, zegt lean-expert Michael Ballé. Wat zinvol werk is, kan alleen bepaald worden door mensen zelf. Managers kunnen wel streven naar het creëren van de juiste condities waarbinnen mensen moeten werken. Dit geldt voor werk op alle niveaus, van de receptionist in een kantoor tot aan bijvoorbeeld iemand die promotie-onderzoek doet.

De lean manager moeten zijn medewerkers niet gaan zien als robots of machines. En accepteren dat alle mensen hun eigen waarden, ideeën, vaardigheden en relaties hebben, en zelfs een eigen temperament en humeur. Ook moet hij of zij er lol in hebben om elke dag weer samen te werken met mensen en elke keer weer nieuwe oplossingen te bedenken.

7 manieren om zinvol werk te bewerkstelligen

Wat kan een lean manager doen om de condities te creëren of te verbeteren die leiden naar zinvol werk? De lean tradities geven hier antwoorden.

 1. Ga naast de medewerker staan
  Beslis niet voor hem wat wel of niet zinvol werk is. Observeer wat hij zinvol werk vindt vanuit zijn eigen perspectief. Waarschijnlijk ontdek je dat je een heel andere kijk hebt op zijn baan dan hijzelf.
 2. Luister, luister, luister
  Luister naar alle issues waar mensen mee te maken hebben en waardoor mensen ontmoedigd worden. Luister goed naar de medewerkers, ook al kun je niet alles meteen oplossen. Dat is moeilijk voor managers omdat zij gewend zijn om besluiten te nemen. In plaats daarvan moet de lean manager gaan onderzoeken wat zijn medewerkers zelf kunnen doen – en wat ze niet zelf kunnen.
 3. Neem eens géén beslissing
  Als je iedere keer problemen voor mensen oplost, dan leren ze daar zelf niets van. Ze zien dan ook niet de onderliggende elementen van hun baan en de bedoeling ervan. Luister naar de problemen, maar los de problemen niet allemaal meteen zelf op.
 4. Ondersteun creatieve ideeën
  Geef mensen de ruimte om ideeën te bedenken om hun eigen werk en hun werkomgeving te verbeteren. Dit vergroot het eigenaarschap op zowel individueel als teamniveau.
 5. Visualiseer het effect van het werk
  Maak aan de medewerkers duidelijk hoe hun werk invloed heeft op klanten, zowel intern als extern, en op het grotere geheel. Zo kunnen zij zien dat hun werk ertoe doet.
 6. Train teamleiders
  Mensen zijn geen machines. Ze hebben in hun werk te maken met heel gewone menselijke zaken, zoals bijvoorbeeld dat ze met sommige mensen heel goed kunnen opschieten, maar met andere niet. Teamleiders moeten daar goed mee kunnen omgaan en moeten sensitief zijn voor wat er speelt in hun team. Mensen gaan bij een bedrijf werken, maar ze verlaten hun baas of hun team als ze zich er niet thuis voelen.
 7. Zet stippen op de horizon
  Maak duidelijk welke vooruitgang geboekt moet worden. Op die manier kan iedereen zien wat de volgende stappen zijn en wat zij moeten doen om het doel te bereiken.

Verantwoordelijkheid

Zorgen deze manieren voor iedereen voor betekenisvol werk? Waarschijnlijk niet, maar ze zullen bijdragen aan het creëren van de juiste condities waarbinnen zinvol werk ontstaat op alle niveaus, van hoog tot laag. Het doel van deze aanpak is proberen om het verantwoordelijkheidsgevoel van mensen te vergroten, zodat zij verder kijken dan hun eigen functieomschrijving. Dit gebeurt niet vanzelf en vereist veel tijd en inspanning, veel praten, kijken en discussiëren. Als dit te lang niet gebeurt, trekken mensen zich terug binnen de kaders van hun eigen baan, in meest enge zin.

Over de auteur: Michael Ballé is een Franse topexpert en auteur. Hij gebruikt de action research methodologie bij het coachen van leiders in het behalen van exceptionele prestaties. Hij doet dit door hun eigen organisatiecultuur te transformeren dankzij het gebruik van de Lean methodieken, principes en management attitude. Ballé heeft Lean transformaties gecoacht in verschillende gebieden als manufacturing, engineering, services en gezondheidszorg.

Eerder gepubliceerd op logistiek.nl

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden