In 2014 stemde de bevolking tijdens een referendum in grote meerderheid tegen een fusie met Groningen: driekwart van de inwoners zag het niet zitten. Het afgelopen jaar probeerde een burgercomité langs juridische weg een herindeling te voorkomen, maar de klagers kregen nul op het rekest bij de rechtbank en in hoger beroep ook bij het gerechtshof.

De herindeling komt er op initiatief van provincie Groningen. Het provinciebestuur vindt Haren bestuurlijk en financieel te zwak om zelfstandigheid te behouden.

Voor de tegenstanders is het lichtpuntje dat het besluit nog niet definitief is: de Raad van State moet er nog over adviseren en het laatste woord is aan het parlement. Maar als het aan de ministerraad ligt is de herindeling op 1 januari 2019 een feit.

(Bron: ANP)