Landgraaf spande een kort geding aan tegen provincie Limburg omdat deze de gemeente wil dwingen tot een fusie met Heerlen. Volgens Landgraaf mag de provincie dat niet, maar de rechtbank wil zich hierin niet mengen. Het gaat om een politieke kwestie en daar gaat de rechter niet over. Wel heeft de rechtbank de indruk dat de provincie het in de wet voorgeschreven overleg met Landgraaf niet heeft gevoerd. Maar daarover moeten Provinciale Staten een oordeel uitspreken, aldus de rechtbank.

Anders dan Heerlen verzet Landgraaf zich hevig tegen een fusie tussen beide gemeenten. Landgraaf vindt dat herindelingen niet mogen worden opgelegd. Donderdag nemen Provinciale Staten van Limburg een besluit over de herindelingsplannen.

(Bron: ANP)