Hulp bij strategisch personeelsbeleid

0

Het beste uit de ambtenaren halen. Talent voor de organisatie behouden. Wie wil dat niet?

Net als Ede stelt de gemeente Deventer tien vragen voor haar strategische personeelsplanning. Het A+O fonds Gemeenten ziet deze aanpak als een goed voorbeeld voor anderen. “In het ontwikkelplan geeft een teammanager aan hoe omgegaan wordt met ontwikkelingen/taakstellingen/bezuinigingen/leegloop in werk binnen het team”, staat in het ontwikkelplan van de gemeente (zie bijlage).

“De teammanager geeft aan om welke functies/medewerkers het gaat, schetst een tijdspad en geeft aan welke maatregelen er genomen gaan worden om de ontwikkeling te realiseren.” Het plan moet helpen het beste uit de ambtelijke organisatie te halen.

Vragen
Deventer stelt deze tien vragen:

  1. Wat is de aanleiding? Welke ontwikkeling spelen de komende jaren?
  2. Hoe ziet het middellange termijnbeeld eruit?
  3. Wat zijn de effecten voor de output, formatie, systemen en middelen?
  4. Welke concrete taakstellingen/bezuinigen zijn vastgesteld en/of moeten nog vastgesteld worden?
  5. Hoe ziet de formatie en bezetting er in meerjarenperspectief eruit?
  6. Wat is de verwachting als het gaat om de ontwikkeling van de  bezetting (instroom, doorstroom, uitstroom, boventalligen)?
  7. Hoe ziet het gewenste profiel eruit en welke opleidingen zijn nodig?
  8. Hoe is de matching van de huidige medewerkers naar het gewenste profiel?
  9. Wat wordt er ingezet om de noodzakelijke ontwikkelingen door te kunnen voeren (denk aan Inventarisatie tijdelijke contracten, vlootschouw, opleiding, ontwikkeling, etc)?
  10. Hoe ziet de financiering er uit? Wat is er nodig aan opleidingsgeld en/of andere financiering?

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden