Tien vragen om talent te behouden

0

Onder meer om de massale exit van jonge ambtenaren het hoofd te bieden, werken gemeenten met strategische personeelsplanning. In Ede helpen “tien vragen voor een goed gesprek” om het beste uit de medewerkers te halen.

De massale exit van jonge ambtenaren is een van de problemen waar de lokale overheid mee te kampen heeft. Na het verschijnen van de weinig optimistische personeelsmonitor van het A+O fonds Gemeenten wil het fonds gemeenten dan ook helpen door ze te wijzen op goede voorbeelden, zoals te vinden in Ede.

“Met een korte vragenlijst gaan HR adviseurs van de gemeente in gesprek met managers om hen zèlf te laten nadenken over de toekomst van haar/zijn afdeling en de gevolgen die dat heeft voor de bezetting”, staat op de website van het fonds. “Deze aanpak is zeer succesvol gebleken om: Het management te betrekken bij Strategische Personeelsplanning, zicht te krijgen op relevante toekomstige ontwikkelingen en voortgang te boeken bij strategische personeelsplanning.”

Opvallend is dat de beperkte tijdshorizon van de planning. Er wordt maximaal vijf jaar vooruit gekeken.

Vragen
Dit zijn de tien vragen die Ede gebruikt in de gesprekken tussen HR adviseur en management:

  1. Wat is de omvang van de reguliere personeelsformatie en de feitelijke personele bezetting van jouw afdeling?
  2. Als je eens door de oogharen kijkt hoeveel medewerkers zou je typeren als ‘problem childs’ (medewerkers met gering doorgroeipotentieel en met structureel lage/ onvoldoende prestaties)?
  3. Als je eens door de oogharen kijkt hoeveel medewerkers zou je typeren als ‘rising stars’ (talenten met hoog doorgroeipotentieel en structureel goede prestaties)?
  4. Kun je aangeven wat qua personeelsformatie naar verwachting (best guess) de kwantitatieve gevolgen zijn van de door de directie aangegeven ontwikkelingen 2013, 2014 en 2015?
  5. Wat zijn voor jou andere belangrijke relevante ontwikkelingen (intern of extern) die aanwijsbare gevolgen hebben voor de kwantitatieve opbouw van de personeels-formatie van jouw afdeling. Wat zijn daarvan de formatieve gevolgen in 2013, 2014 en 2015? N.B. kijk uit voor doublures!
  6. Welke gevolgen hebben naar verwachting (best guess) de aangegeven ontwikkelingen (4 en 5) voor de kwalitatieve personeelsformatie in 2015?
  7. Kun je aangeven welke natuurlijke uitstroom (aantal fte’s) is te verwachten in de periode 2013 tot en met 2015?
  8. Kun je aangeven welke vrijwillige uitstroom (aantal fte) is te verwachten in de periode 2013 tot en met 2015? Kijk eens terug naar de afgelopen jaren en extrapoleer.
  9. Wat is voor jou de ideale organisatievorm van jouw afdeling? Denk bijvoorbeeld aan de verhouding vast/flex, uitbesteden en zelf doen.
  10. Zijn we voor jou nog ander zaken die van invloed zijn op strategische personeelsplanning?

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden