Bouwtoezicht geen taak meer voor gemeenten

0

Vanaf 2015 moet het bouwtoezicht worden uitgevoerd door private partijen. Om hiervoor te zorgen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een routekaart laten maken.

Private zijn er beter in. Zij kunnen sneller, goedkoper en beter, stelt het ministerie. Daarom is binnen de Actieagenda Bouw het Actieteam private kwaliteitsborging aan het werk gezet om een routekaart te maken die ervoor moet zorgen dat het toezicht op de kwaliteit van gebouwen per 2015 door gemeenten uit handen wordt gegeven. De private partijen willen wel; de reactie onder dit artikel is tegelijkertijd al een indicatie van de kritiek op het uitbesteden van bouwtoezicht. 

Het eindrapport Routekaart naar private kwaliteitsborging moet de uitbesteding mogelijk maken. Het is vorige week aangeboden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.”De overheid moet zich niet bemoeien met de inhoud van de private instrumenten”, staat in de inleiding. “De routekaart voorziet in het aanstellen van kwartiermakers die de instelling van een toezichtorganisatie voorbereiden. Daarbij hoort ook het uitwerken van de financieringen de gefaseerde invoering van bouwtoezicht door technische controlebureaus.”

Bouwbesluit
De nieuwe manier van werken moet passen in het Bouwbesluit. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen en de handhaving als het fout gaat. De bureaus zijn verzekerd mocht de kwaliteit van gebouwen niet voldoende zijn, ondanks hun toezicht. Het nieuwe stelsel moet de opdrachtgever een steun in de rug geven. Bij problemen wijzen de bouwer en de gemeenten vaak naar elkaar momenteel. Dat is voor het actieteam de reden het toezicht volledig privaat te laten uitvoeren

Woningwet
Het moet transparant en proportioneel, dat toezicht. Een compleet opleverdossier van de opdrachtgever moet daarbij helpen. Het bureau kijkt of dit dossier in orde is. Voor gecertificeerde controlebureaus moet een nieuwe toezichthouder in het leven worden geroepen. Een en ander vraagt aanpassingen van de Woningwet. Het private toezicht moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Borging van de volledigheid en zorgvuldigheid van het eindresultaat;
  • Borging van kwaliteit binnen de verantwoordelijke organisaties;
  • Deskundigheid binnen de verantwoordelijke organisaties;
  • Adequate en eenduidige vastlegging van taken, verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden;
  • Onpartijdigheid en onafhankelijkheid;
  • Garanties;
  • Financiële zekerheden;
  • Private sancties indien blijkt dat niet aan het Bouwbesluit is voldaan.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden