Donner wil 40.000 extra ouderenwoningen

2

Minister Donner wil samen met gemeenten, corporaties, particuliere beleggers, ouderenbonden, projectontwikkelaars aan tafel om te komen tot een actieplan voor ouderenhuisvesting.

Met het actieplan wil de minister zorgen voor voldoende voor ouderen geschikte woningen met het oog op de vergrijzing in Nederland. Uitgangspunt daarbij is het realiseren van de benodigde 36.000 tot 40.000 geschikte woningen die jaarlijks extra beschikbaar dienen te komen.

Woningbehoefte
Uit de Monitor Investeren voor de Toekomst 2009 bleek eerder dat vanaf 2010 de specifieke woningbehoefte voor ouderen toeneemt: tussen de 330.000 tot 362.000 geschikte woningen. De toekomstige generaties ouderen zullen meer en meer geneigd zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Dat de woningen daarvoor geschikt zijn is dan van belang. Dat is nu niet altijd het geval. Onder meer nieuwbouw, verbouw en betere woningtoewijzing bieden mogelijkheden, maar de minister wil bekijken of extra instrumenten of programma’s nodig zijn om de realisatie te bevorderen.

Mantelzorgwoningen
Naast een actieplan maakt minister Donner het bijplaatsen van mantelzorgwoningen makkelijker door de regels te versoepelen. Zo is niet in alle gevallen meer een omgevingsvergunning nodig. Indien een vergunning toch nodig is zal er een kortere procedure volgen: acht weken in plaats van zes maanden. Ook volgt verruiming van de termijn gedurende de periode dat een mantelzorgwoning in stand gehouden mag worden van vijf naar tien jaar

Over Auteur

2 reacties

  1. Erg goed, alleen je zult maar de buurman zijn van degene die 10 jaar lang in zijn tuin, mogelijk dicht bij jou, een mantelzorgwoning mag plaatsen… Daar gaat je bezonning, privacy etc.
    Tenzij er regels ter bescherming van de buren komen. Maar dat zal wel weer niet, deze regering kennende.

  2. Moderne woningen bouwen is op zich goed, maar nog veel belangrijker is dat daarnaast zorg geboden wordt die zich in de tijd flexibel aanpast aan de achteruitgang van oudere mensen.
    Daar zitten nog veel hiaten in, is mijn (mantelzorg) ervaring.
    Juist als mensen nog zelfstandig wonen, kan lang verborgen blijven dat er hulp nodig is.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden