Utrechts raadslid doet aangifte tegen collega raadslid

0

Het Utrechtse raadslid Wim Oostveen heeft aangifte gedaan tegen VVD-raadslid Willem Buunk. Aanleiding zijn een tweetal e-mails.

In een van deze mails zou Buunk (VVD) zijn zorgen naar Oostveen (Stadsbelang Utrecht) hebben geuit over mogelijke belangenverstrengeling. Naast raadslid voor Stadsbelang Utrecht, is Oostveen ook vastgoedbestuurder van Ovast BV. Dat bedrijf voert al jaren een juridische strijd tegen de gemeente over bouwkavels in Leidsche Rijn en Papendorp.

VVD ‘verbijsterd’

De VVD-fractie is verbijsterd over de gang van zaken en ziet een mogelijke rechtsgang met vertrouwen tegemoet, meldt de partij op hun website. Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: “Het is onbegrijpelijk en wrang dat Oostveen in de e-mails aanleiding ziet om aangifte te doen tegen een collega-raadslid. Deze discussie hoort thuis in de raadszaal, niet in de rechtszaal. De fractie van Stadsbelang heeft meerdere malen het aanbod afgeslagen om over de gang van zaken in gesprek te gaan. Bij een weerbare democratie hoort de bereidheid om hier publiekelijk het debat over te voeren en verantwoording over af te leggen.”

Juridisch conflict vastgoedbedrijf
Volgens de VVD ontvangt de Utrechtse gemeenteraad ontvangt met enige regelmaat e-mails over het juridisch conflict dat Ovast heeft met de gemeente Utrecht en de zakelijke belangen die rond Ovast of de familie Oostveen spelen. “Zo ook de mail van Wim Oostveen aan de gemeenteraad van 6 oktober 2015 over de verwerving van twee percelen grond in Leidsche Rijn Centrum en Papendorp voor de bouw van een hotel. Naar aanleiding van deze mail heeft VVD-raadslid Willem Buunk in een persoonlijke e-mail aan Oostveen zijn zorgen geuit over de mogelijke verstrengeling van belangen tussen het raadslid en de vastgoedbestuurder Oostveen. In zijn mail schrijft Buunk dat deze opstelling Oostveen zou beperken in zijn slagkracht als lokaal politicus. Oostveen zou er verstandig aan doen om de behartiging van zijn zakelijke belangen bij de gemeente in het geheel niet meer zelf te doen, maar over te laten aan zijn kinderen of andere zakelijke vertegenwoordigers. Dat geldt natuurlijk al helemaal voor de communicatie die hij zoekt met de gemeenteraad en het college.”

Fractievoorzitter Cees Bos van Stadsbelang op de site van zijn partij: “”Het is een basaal recht om als rechtspersoon je beklag te mogen doen over het disfunctioneren van het openbaar bestuur en gemeentelijke afdelingen. Maar als raadslid moet je zwijgen als dit disfunctioneren je zakelijk belang raakt. Daar is Stadsbelang Utrecht het mee eens en daar houden we ons ook aan. Maar dat betekent niet dat Wim Oostveen, bestuurder van Ovast, een van de bedrijven van de dochters Oostveen, niet openlijk mag spreken. Als raadslid onthoudt hij zich van beleidsbeïnvloeding en besluitvorming over zaken die zijn belangen direct of indirect kunnen raken. Als bestuurder van een rechtspersoon heeft hij de volledige vrijheid om raadsleden aan te spreken, als maar duidelijk is vanuit welke hoedanigheid dit doet. Oostveen communiceert per mail en geeft altijd duidelijk aan dat hij dit doet als bestuurder van de onderneming, niet als raadslid. Dit is aan alle fracties medegedeeld.”

De VVD wil de gang van zaken rond de mailwisseling en de aangifte zo snel mogelijk bespreken met het dagelijks bestuur (presidium) van de gemeenteraad.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.