Woonvisie wordt niet verplicht

0

Gemeenten worden niet verplicht een woonvisie op te stellen. Met die stellingname negeert minister Stef Blok een advies van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.

Het is goed als gemeenten een dergelijke visie hebben, maar Blok wil dit niet van hogerhand opleggen. Dat raakt de gemeentelijke autonomie, is het oordeel.

“Ook zal er veel regelgeving en toezicht benodigd zijn om helder vast te stellen hoe aan een dergelijke verplichting zou zijn voldaan”, staat in de reactie van Blok.

“Echter, zonder vastgelegd beleid inclusief afstemming daarover met omliggende gemeenten kan een gemeente geen beroep doen op de wettelijke verplichting van toegelaten instellingen om bij te dragen aan de uitvoering van haar volkshuisvestingsbeleid. Een toegelaten instelling behoeft in een dergelijke situatie dan ook niet te voldoen aan de verplichting om daarover met de gemeente te overleggen.”

Woonmarktregio’s
Gemeenten krijgen de taak om het land op te knippen in woonmarktregio’s. Binnen een jaar verwacht de minister voorstellen voor die regio’s, waarbinnen corporaties hun werk beperken. Op die manier hoeven de corporaties niet te defuseren. “Gezien het eigendomsrecht vergt dit nadere analyse en afweging”, aldus Blok in de kabinetsreactie.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.