Duurzame dorpshuizen

0

Ruim 40 dorpshuizen in Zuidwest Friesland doen mee aan een pilotproject waarbij zowel het energieverbruik als de exploitatie van de gebouwen onder de loep wordt genomen.

De dorpshuizen krijgen maatregelen gepresenteerd om kosten te besparen op hun energieverbruik. Daarnaast maken vijftien dorpshuisbesturen een toekomstvisie die richting geeft aan het opzetten van nieuwe activiteiten. De adviesgesprekken zijn in volle gang.

In paar stappen energieneutraal

Bij de dorpshuizen is geïnventariseerd wat de bouwkundige staat van het gebouw is en met welke middelen en ingrepen de energieprestatie kan verbeteren. “Verouderde dorpshuizen zijn vaak slecht geïsoleerd. Maar isoleren is een forse investering en niet rendabel voor deze dorpshuizen. Dit energieverlies moet je accepteren en de oplossing zoeken in een combinatie van maatregelen. Denk aan gedragsverandering en technische en bouwkundige ingrepen”, aldus Minne Hovenga van Doarpswurk, de grote aanjager achter dit project.

De kortste klap om energie in dorpshuizen te besparen kost geen euro, zo blijkt uit de eerste adviesgesprekken. Het inregelen van de verwarmingsketel kan enkele dorpshuizen flink wat geld besparen. Er is veel animo voor zonnepanelen, wat een voordeel in de kas van de dorpshuizen kan opleveren. Twee dorpshuizen in het gebied lopen qua energiebesparing voorop; zij kunnen met een paar aanpassingen zelfs energieneutraal worden.

Inspelen op nieuwe behoeften
Bij 15 dorpshuizen wordt ook een analyse van de (financiële) exploitatie gedaan, en een toekomstvisie opgesteld over de functie in het dorp en de omgeving. Met energiebesparende maatregelen alleen kun je een dorpshuis niet behouden. De maatschappij verandert. Dorpshuizen willen hier graag op inspelen, zo blijkt uit de eerste verkenningen. Vaak ontbreekt een lange termijn visie hoe die veranderingen bij kunnen dragen aan een sterkere financiële positie. Besturen worden aangemoedigd nieuwe wegen in te slaan, bij andere dorpen te kijken en binnen de gemeenschap te inventariseren wat de behoeften zijn om daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten.

Hoe verder?
Naar verwachting zijn in de loop van 2017 alle deelnemende dorpshuizen onder de loep genomen. Om (enkele van) de maatregelen die voortkomen uit de adviestrajecten te kunnen realiseren, wordt de komende tijd ook gekeken naar slimme financieringsmogelijkheden.

Samen sterk voor duurzaam

Deze pilot is opgezet door Doarpswurk, in nauwe samenwerking met de gemeenten De Friese Meren en Zuidwest-Friesland, Waterschap en Provincie. Doarpswurk draait mee in het Bouwstenen-netwerk Verduurzamen.

Ook aan de slag?

De eerstvolgende bijeenkomst van het Bouwstenen-netwerk Verduurzamen is op donderdag 13 oktober: Duurzaam (ver)bouwen en aanbesteden, met een locatiebezoek in Almere. Aanmelden kan hier >>

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.