Elf aanbevelingen voor duurzaam inkoopbeleid

1

Met Advies Duurzaam Inkopen geeft het bedrijfsleven aan hoe het beter kan met duurzaam inkopen door overheden. Staatssecretaris Atsma reageert positief.

Het duurzaam inkoopbeleid van de overheid kan effectiever, zo blijkt uit het Advies Duurzaam Inkopen dat staatssecretaris Atsma heeft gekregen van VNO/NCW,  MKB Nederland, MVO Nederland, de Groene Zaak en de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NIVE). 

Atsma is zeer te spreken over het door het bedrijfsleven breed gedragen advies. “De inkoopcriteria zijn nu te rigide, waardoor creativiteit en innovatie eerder worden geremd dan aangewakkerd. Het advies om inkoopcriteria meer te gaan richten op de gewenste resultaten en minder op producteisen is waardevol. Op die manier kunnen we nieuwe duurzame oplossingen stimuleren”, aldus Atsma in een eerste reactie.

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn goed voor 60 miljard euro aan inkopen per jaar.    “Met een duurzaam inkoopbeleid dat bedrijven ontmoedigt en op kosten jaagt, terwijl het milieu er weinig mee opschiet, schieten we ons doel voorbij. Het advies van het verenigde bedrijfsleven biedt veel bruikbare aanbevelingen om het duurzaam inkoopbeleid van de overheid te vernieuwen”, aldus Atsma. 

Elf aanbevelingen

In principe wil Atsma de elf aanbevelingen die in het advies staan overnemen, vooropgesteld dat deze juridisch haalbaar zijn en geen extra administratieve lasten en overige nalevingkosten veroorzaken,  zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De aanbevelingen die getoetst moeten worden zijn:

 • Jaag verduurzaming aan door innovatiegericht inkopen centraal te stellen
 • Bevorder functioneel specificeren
 • Hanteer geschiktheidseisen en/of selectiecriteria gericht op de verduurzaming van bedrijfsprocessen
 • Formuleer centraal minimum- en gunningscriteria op basis van een nieuwe aanpak
 • Maak meer gebruik van EMVI en geef duurzaamheid een serieuze weging
 • Investeer in verdere professionalisering en communicatie
 • Zorg voor een solide financieel-economische onderbouwing van het beleid
 • Verbeter de monitoring van duurzaam inkopen
 • Beperk de administratieve lasten
 • Aandacht voor de aanpak (inter)nationale sociale voorwaarden
 • Sluit waar nuttig aan bij Europese ontwikkelingen

De staatssecretaris wil naar een pragmatische aanpak. Veel meer dan in het verleden moet aansluiting worden gezocht bij marktpartijen en bij ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in verschillende bedrijfssectoren.  Bij de verdere uitwerking van het nieuwe duurzaam inkoopbeleid voor de overheid wil Atsma ook nadrukkelijk het overleg met het bedrijfsleven voortzetten.  “Omdat een duurzaam inkoopbeleid dat kan rekenen op breed draagvlak bij het bedrijfsleven uiteindelijk het meest effectief is voor zowel mens, markt en milieu”, is de overtuiging van staatssecretaris Atsma. 

Het advies van VNO/NCW, MKB Nederland, MVO Nederland, de Groene Zaak en de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement komt voort uit het verzoek dat staatssecretaris Atsma zelf begin dit jaar heeft gedaan.

Over Auteur

1 reactie

 1. Nederland duurzaam? op

  Nederland heeft op de snelwegen de meeste lantaarnpalen. Gaar u maar eens over de grens, u zult dit gelijk zien. Zoveel lantaarnpalen is ook weer onderhoudt. Een overbodige luxe dus. Er is zoveel verlichting, dat verlichting op uw auto wel eens minder kan. Dat scheelt u vast wel een paar liter brandstof. Is het veiliger, op veel wegen dus niet. Geluidswanden tunnelen en voertuigverlichting neemt in helderheid toe. Dus is Necerland duurzaam, in ieder geval niet op dit vlak als voorbeeld. 50 % minder verlichting op de wegen. Dat is een forse besparing en dan heeft u immers ook wat aan uw koplampen?53982

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden