Gemeenten besluiten over intensieve veeteelt

0

Gemeenten en provincies besluiten over de omvang en intensiviteit van de veehouderij, heeft het kabinet besloten.

Het kabinet werkt aan regelgeving die het voor provincies en gemeenten mogelijk maakt om uit het oogpunt van de volksgezondheid grenzen te stellen aan de omvang van de veehouderij. De omvang, de intensiteit en de grootte van een veehouderijlocatie moeten passend zijn in de lokale omgeving, stelt staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken. Dit ook namens minister Schippers en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu, in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet hoopt op economische groei, maar wil geen ongebreidelde groei van de sector. De huidige milieuwetgeving biedt al mogelijkheden om de effecten van veeteelt op de kwaliteit van de leefomgeving te beperken. Provincies en gemeenten kunnen bijvoorbeeld op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening eisen stellen aan de landschappelijke inpassing van bedrijven. Gemeenten worden opgeroepen de mogelijkheden van de Wet geurhinder en veehouderij te benutten voor normen om de hinder van veehouderijen tegen te gaan.

Wet dieren
De nieuwe regels gaan over het maximeren van de totale omvang van de veehouderij (totaal aantal koeien, kippen of varkens) in een bepaald gebied, inclusief het totaal op slot zetten van een gebied. Ook het maximeren van de intensiteit van de veehouderij in een gebied moet hiermee mogelijk zijn. Verder kunnen gemeenten en provincies de grootte van een veehouderijlocatie (maximaal aantal dieren in een stal) in een gebied begrenzen. Daartoe wordt de Wet dieren gewijzigd.

In 2014 treden er emissienormen voor fijnstof uit stallen in werking. De door de Gezondheidsraad voorgestelde norm voor endotoxinen wordt toepasbaar gemaakt voor het verlenen van vergunningen. Voor aanvullend onderzoek doen naar gezondheidseffecten van veehouderijen, maakt het kabinet maakt hier 3,4 miljoen euro vrij. Er komt een pilot voor een kennisplatform dat provincies en gemeenten ondersteunt op het terrein van veehouderij en volksgezondheid.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden