Gezocht: koplopers voor circulair ambachtscentrum

0

In een circulair ambachtscentrum zijn verschillende functies verenigd die iets met ‘oude spullen’ te maken hebben: van milieustraat tot kringloopwinkel. Gemeenten die zo’n centrum willen starten, kunnen een plan indienen en een financiële bijdrage aanvragen.

Bijna iedere gemeente heeft wel een milieustraat, kringloopwinkel, ambachtswerkplaats en een ‘Repair Café’. In een circulair ambachtscentrum worden die functies gebundeld, zo staat in het factsheet van VANG, het programma voor huishoudelijk afval. Hoogwaardig hergebruik van producten en materialen staat hier centraal.

Voordelen 

Zo’n centrum brengt verschillende voordelen met zich mee. Zo wordt er bijvoorbeeld afval gescheiden en gerecycled, door reparaties en hergebruik. Herbruikbare materialen en producten blijven zo langer in gebruik en onnodig verbranden wordt voorkomen. Het vermindert de hoeveelheid huishoudelijk restafval en de uitstoot van CO2. Ook ontstaan er nieuwe werkgelegenheidskansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, leerwerkplekken voor praktijkgerichte opleidingen en ruimte voor upcycling en ambachten. Het bevordert een circulaire economie, efficiënt omgaan met materialen en slim ruimtelijk beleid. 

Koplopers gezocht

Het circulaire ambachtscentrum is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023. De rijksoverheid voert een verkenning uit naar de haalbaarheid van het oprichten van centra door heel Nederland, lokaal en regionaal. Sommige gemeenten werken met het systeem, zoals de gemeente Rijssen, of starten daar binnenkort mee. Om te ontdekken hoe het ambachtscentrum het beste werkt worden er meer proefgemeenten gezocht die dit jaar willen experimenteren.

Voor het opzetten van een pilot is een financiële bijdrage beschikbaar middels een prijsvraag. De bijdrage bedraagt maximaal de helft van de totale pilot- of projectsom met een maximum van 75.000 euro per plan, van één of namens meerdere gemeenten. In totaal is maximaal 650.000 euro gereserveerd. Alle plannen worden beoordeeld door een jury. In brochure (pdf) staat meer over de eisen en voorwaarden. Gemeenten kunnen tot en met 14 juni een plan indienen.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden