Kamermeerderheid voor de nieuwe Omgevingswet

0

Er lijkt zich een kamermeerderheid af te tekenen voor de nieuwe Omgevingswet bleek in de Tweede Kamer.

De nieuwe Omgevingswet, waarin een groot aantal bestaande wetten opgaan, is gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) ziet grote voordelen in integrale besluitvorming over ruimtelijke projecten “van dakkapel tot Tweede Maasvlakte”. Met de nieuwe wet wordt het beleid volgens de minister inzichtelijker, komt er meer ruimte voor lokale oplossingen en kunnen besluiten sneller worden genomen.

Regeringspartijen enthousiast

De regeringspartijen PvdA en VVD zijn enthousiast:  “het wordt niet alleen makkelijker, sneller en goedkoper, maar ook mooier en met meer draagvlak.” Er moet wel voor gewaakt worden ‘dat er lokaal weer “een heel regelhuis” wordt opgebouwd.’ In principe zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Omgevingswet: “decentraal, tenzij”. Alleen als aan bepaalde criteria wordt voldaan, gaat die verantwoordelijkheid naar provincie of Rijk.  De minister wijst erop dat bestuursorganen meer afwegingsruimte willen, burgers en bedrijven willen meer handelingsruimte. Daarom bevat de wet volgens Schultz meer doelvoorschriften dan middelvoorschriften. Ook kan er gebiedsgericht maatwerk worden geleverd.

Ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling

De omgevingsnormen zullen in zogenaamde Algemene Maatregelen van Bestuur worden opgenomen. Voor duurzame stedelijke ontwikkeling moeten overheden in de huidige situatie de zogenaamde “ladder voor duurzame verstedelijking” gebruiken. Zo moet voorkomen worden dat lege weilanden worden volgebouwd, terwijl er nog ruimte is in het stedelijk gebied. De minister wil de exacte procedures van de ladder nog evalueren.

De Kamer zet de behandeling van de Omgevingswet op een nader te bepalen moment voort.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden